Xã hội

Dự án 8 đi vào đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

NGUYỄN DỊU 28/05/2024 - 06:37

Sau gần 3 năm thực hiện trên địa bàn huyện Quản Bạ, Hà Giang, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đã góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới (BĐG) và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em (PN&TE) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gồm 10 dự án thành phần, trong đó giao Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam chủ trì Dự án 8. Dự án 8 được thực hiện tại 51 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có Hà Giang. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc PN&TE. Thực hiện mục tiêu BĐG và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của PN&TE tại vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai thực hiện Dự án 8 tại huyện Quản Bạ, UBND huyện đã chỉ đạo Hội LHPN huyện chọn địa bàn để chỉ đạo điểm và thực hiện các mô hình của dự án.

du_an_20240521092133.jpg
Phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Quản Bạ thi đấu môn đẩy gậy.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Quản Bạ, Đặng Thị Hưởng cho biết: “Hội LHPN huyện đã ban hành kế hoạch về triển khai Dự án 8 qua các hoạt động, như: Xây dựng các mô hình “tổ truyền thông cộng đồng”; mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thành lập mới “Địa chỉ tin cậy” cộng đồng hỗ trợ bảo vệ PN&TE là nạn nhân bạo lực gia đình; đảm bảo tiếng nói và vai trò của phụ nữ trong các vấn đề kinh tế, xã hội tại địa phương; mô hình Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi”…

Đến nay, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ thành lập 38 tổ truyền thông cộng đồng thuộc 12 xã, 1 thị trấn. Củng cố, nâng cấp 5 địa chỉ tin cậy; thành lập 9 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trong đó trường học 2 CLB, cộng đồng 7 CLB. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động; xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho PN&TE; đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của PN&TE trong các hoạt động phát triển KT-XH; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị theo định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh và phù hợp với thực tế tại địa phương”.

Chị Sùng Thị Pó, Chi hội trưởng Hội LHPN thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ chia sẻ: “Sau khi Dự án 8 được triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng về giới và BĐG. Tỉ lệ sinh con thứ 3, nạn tảo hôn giảm so với các năm trước; tình trạng bạo lực gia đình giảm rõ nét”.

Các hoạt động của Dự án 8 tại huyện Quản Bạ đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về BĐG, dần thay đổi định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc PN&TE. Các mô hình, hoạt động của dự án được người dân đón nhận, ủng hộ và được các cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Thời gian tới, huyện Quản Bạ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Dự án 8 để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức và người dân trong việc triển khai, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, tăng cường công tác vận động, lồng ghép các nguồn lực trong thực hiện Dự án 8, nhất là lồng ghép Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới và các chương trình, dự án, chính sách phát triển KT-XH khác.

Theo Báo Hà Giang
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO