đồng bảo

Nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh Phú Thọ đã huy động tổng hợp các nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình, chính sách nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Đồng thời, chỉ đạo đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình cung cấp nước sạch tập trung, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh của người dân; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức người dân khu vực nông thôn, miền núi về sử dụng nước sạch, đảm bảo vệ sinh, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO