Đời sống

Thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng vùng DTTS

V. An 20/11/2023 - 13:48

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã và đang làm thay đổi bộ mặt nông thôn vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện.

Một trong những giải pháp quan trọng giúp tạo động lực để kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển là hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống cần được xây dựng, nâng cấp.

Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Tuyên Quang có 121/138 xã được thụ hưởng nhiều chính sách từ các dự án. Đây là những hỗ trợ quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong thời gian qua, Chương trình trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Các công trình, dự án cơ bản phát huy hiệu quả tốt, làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng sâu, vùng xa.

Một trong những dự án thành phần quan trọng được Tuyên Quang khẩn trương triển khai là Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: "Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc".

Tỉnh chú trọng bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, các công trình giao thông liên kết vùng.

Nhiều công trình hạ tầng giao thông thuộc các dự án thành phần của Chương trình giai đoạn 2021-2025 đang được xây dựng, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng thiết yếu, giúp đồng bào có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

tuyen-quang-17003829250831519387618.jpg
Làm đường giao thông nông thôn ở Tuyên Quang.

Năm 2022, tỉnh đã phân bổ 234 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng 264 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đầu tư 419 công trình hạ tầng thiết yếu, trong đó, đầu tư cải tạo mạng lưới chợ 13 công trình; duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn, xã ATK và thôn đặc biệt khó khăn.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các địa phương đã thành lập tổ giám sát cộng đồng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện các dự án tại địa phương theo quy định và phát huy hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Làng chiếu Định Yên - Miệt mài gìn giữ di sản quốc gia
Hàng trăm năm qua, bao thế hệ người làng Định Yên vẫn miệt mài bên khung dệt để tạo nên những chiếc chiếu mịn mạng, bền chắc, rực rỡ sắc màu. Họ đang cùng nhau gìn giữ nghề quý của cha ông, gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc, gìn giữ Di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO