Pháp luật

Đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào DTTS và miền núi

D. Thảo 04/10/2023 - 19:23

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) tại huyện Thạch Thành, Thanh Hóa góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh cho địa phương. Bằng nhiều giải pháp thiết thực từ huyện đến cơ sở, việc tuyên truyền được triển khai tích cực, góp phần đưa công tác tuyên truyền, PBGDPL đến gần hơn với đồng bào.

Cần thiết tuyên truyền

Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc tuyên truyền, PBGDPL cho người dân vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào DTTS&MN trên địa bàn, UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND, ngày 26-9-2022 triển khai PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thuộc nội dung số 02, Tiểu dự án 01 của Dự án 10 - Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022.

636974566.jpg
Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào DTTS&MN tại huyện Thạch Thành.

Để triển khai hiệu quả chương trình tuyên truyền, địa phương đã tổ chức hội nghị PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS&MN trên địa bàn các xã: Thạch Lâm, Thạch Tượng, Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thành Yên, Thành Vinh, Thành Mỹ. Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn vùng DTTS&MN tổ chức các hội nghị tuyên truyền, PBGDPL và thực hiện các hoạt động tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ và nhân dân vùng đồng bào DTTS&MN.

Hiện, huyện đã tổ chức 14 hội nghị PBGDPL và tuyên truyền, vận động cho người dân ở các xã Thạch Lâm, Thạch Tượng, Thạch Quảng, Thạch Cẩm, Thành Yên, Thành Vinh, Thành Mỹ.

Để tham gia tập huấn, địa phương đã lồng ghép nội dung phù hợp liên quan đến pháp luật dành cho những người là đồng bào DTTS&MN; những cán bộ phụ trách công tác dân tộc; cán bộ được giao nhiệm vụ PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN. Ngoài ra còn có thành phần khác cũng tham gia là cán bộ lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND, ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ ở các thôn, khu phố, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS&MN… là những người được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề như: Luật An toàn giao thông; Luật Phòng chống ma túy; Luật Phòng chống tác hại của rượu bia; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn vùng DTTS&MN... các văn bản về công tác dân tộc và chính sách có liên quan đến vùng DTTS&MN; các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Mục đích việc tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào DTTS, giúp cán bộ và Nhân dân vùng DTTS&MN thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hạn chế và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật của người dân.

Trong tháng 9/2023, Ban Dân tộc phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBND huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào các thôn đặc biệt khó khăn huyện Thạch Thành năm 2023. Hội nghị đã tuyên truyền nội dung một số văn bản luật như: Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước; Luật Tiếp công dân; Luật Tiếp cận thông tin, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em. Tuyên truyền một số nội dung Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD); Hướng dẫn một số nội dung về quy trình tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao khả năng thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý

Trong 9 tháng đầu năm, UBND huyện phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng TTPBGDPL và triển khai các văn bản luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã với 352 người tham gia.

Hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng như: tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở; lồng ghép qua các hội nghị giao ban tháng, quý; tuyên truyền lưu động; in treo băng rôn, khẩu hiệu; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của huyện; biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; hòa giải cơ sở; xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; xét xử lưu động tại cơ sở...

636974564.jpg
Việc tuyên truyền nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân.

Cùng đó, việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật của các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo đúng quy định. 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học tại huyện đều có tủ sách pháp luật, đáp ứng nhu cầu đến tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, công chức và người dân; 23/23 xã, thị trấn đều đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thông qua việc tổ chức TTPBGDPL đã tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho người dân; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO