Chính sách

Chương trình MTQG 1719 góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bảo Hưng 26/10/2023 - 08:56

Tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 góp phần nâng cao đời sống đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Huyện Tân Sơn là địa phương có tỉ lệ đồng bào DTTS chiếm tới 83,5% dân số toàn huyện. Xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí không đồng đều, tỉ lệ hộ nghèo cao, hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, huyện Tân Sơn đã kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc, nhằm thực hiện có hiệu quả, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đưa Tân Sơn thoát khỏi huyện nghèo.

Thực hiện Dự án 3 "Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị" trong Chương trình MTQG góp phần giúp người dân huyện Tân Sơn tiêu thụ nhanh các sản phẩm nông, lâm nghiệp.

duong-giao-thong-be-tong-16977958136981361579492.jpg
Đường giao thông liên xã ở huyện Tân Sơn được bê tông hóa, tạo thuận tiện đi lại của nhân dân, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội.

Triển khai thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Tân Sơn đã tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023. Tổng vốn đầu tư giai đoạn này là trên 343,5 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương trên 312 tỉ đồng, vốn ngân sách tỉnh là trên 31 tỉ đồng.

Sau thời gian triển khai, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, các chương trình mục tiêu, huyện Tân Sơn đã đạt được nhiều kết quả. Tỉ lệ hộ nghèo của huyện từ 30,53% năm 2015 xuống còn dưới 10% năm 2020. Hết năm 2022, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tỉ lệ hộ nghèo vùng DTTS và miền núi là 16,37%, giảm được 1,7%; tỉ lệ hộ cận nghèo vùng DTTS và miền núi còn 9,03%, giảm được 1,5%; tỉ lệ hộ nghèo là người DTTS giảm được 1,92% (kế hoạch tỉnh giao 3%), đạt 64% so với kế hoạch.

Các lĩnh vực như: Giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; y tế và chăm sóc sức khỏe vùng DTTS và miền núi được quan tâm, chú trọng hỗ trợ y tế cơ sở, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân; số lao động được giải quyết việc làm tăng thêm trên 6.000 người (trong đó xuất khẩu lao động đạt trên 1.000 người) tăng 41,5% so với giai đoạn trước… Số khu dân cư đủ tiêu chí ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn được 9/18 khu, đạt 50% kế hoạch giai đoạn I.

Một số dự án, tiểu dự án như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS... được triển khai thực hiện tốt.

Đã có 199 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở; 595 hộ thiếu đất sản xuất có nhu cầu chuyển đổi nghề được hỗ trợ; 142 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán; dự kiến bố trí ổn định dân cư cho 60 hộ dân tại dự án bố trí cấp bách bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xóm Nhàng, xã Kim Thượng; hỗ trợ khoán 5.572 ha cho các hộ, nhóm hộ bảo vệ rừng…

Sau thời gian triển khai Chương trình MTQG, diện mạo của vùng Tân Sơn tiếp tục có nhiều khởi sắc, đời sống người dân, nhất là đồng bào DTTS được nâng lên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia còn một số khó khăn.

kham-suc-khoe-16977960257701544121797.jpeg
Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, người cao tuổi nhằm nâng cao tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của đồng bào DTTS.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719, thời gian tới huyện Tân Sơn tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về các chính sách thực hiện Chương trình MTQG; rà soát, đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội vùng DTTS trên địa bàn, làm cơ sở để tổ chức thực hiện Chương trình gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới; tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa các ngành nghề, khuyến khích và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng…

Với các giải pháp đồng bộ, huyện Tân Sơn quyết tâm thực hiện các Chương trình MTQG đảm bảo tiến độ, kế hoạch và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại biểu Quốc hội tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG 1719
Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đang diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Đặc biệt xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719). Vừa qua, trong phiên thảo luận tại tổ về vấn đề này, nhiều đại biểu bày tỏ tán thành với việc điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO