Đời sống

Cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Đinh Thắng 19/10/2023 - 08:52

Huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) có gần 70% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), 1.165 hộ nghèo (chiếm 6,33%), trong đó có 1.021 hộ là người DTTS (chiếm 89,7% số hộ nghèo). Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh, huyện đã tập trung nguồn lực, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống đồng bào DTTS.

capture.png
Người dân xã Yên Trị (Yên Thuỷ) huy động ngày công vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp

Để nghị quyết đi vào cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở chú trọng quán triệt nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc. Triển khai kịp thời các chương trình hỗ trợ đến đối tượng thụ hưởng, đúng mục đích, đối tượng.

Giai đoạn 2021 - 2023, trên địa bàn huyện khởi công xây dựng 59 công trình, tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng; có 31 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng. Nhiều hạng mục công trình đầu tư xây dựng phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đến nay, toàn huyện có 100% đường huyện, 100% đường trục xã, liên xã được nhựa hoá, bê tông hoá đạt chuẩn; 89,16% đường trục thôn, xóm, 70,51% đường ngõ xóm được cứng hoá bằng bê tông xi măng; 67,68% đường trục chính nội đồng được cứng hoá, không lầy lội vào mùa mưa. 67,1% kênh mương được cứng hoá; diện tích được tưới tiêu chủ động đạt 62,5% tổng diện tích cây trồng hàng năm. Toàn huyện có 17 công trình nước sạch đang hoạt động; tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn chung trên toàn huyện đạt 95%. 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.

Bên cạnh đó, huyện thực hiện các chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn, tín dụng chính sách xã hội, hình thành và phát triển kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm; phát triển công nghiệp chế biến; thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn... Mở rộng đầu tư cho vay phục vụ các loại hình kinh tế, cho vay ưu đãi đối với đối tượng chính sách góp phần xoá đói, giảm nghèo, tổng dư nợ đạt 175 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, năm 2022 - 2023, huyện Yên Thuỷ được phân bổ trên 102 tỷ đồng thực hiện công trình hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, chuyển đổi nghề, hỗ trợ phát triển sản xuất và một số thành phần của chương trình. Trên 70% số người sau học nghề có việc làm, tăng thu nhập.

Ước thực hiện đến ngày 31/12/2023 hoàn thành và giải ngân 100% nguồn vốn. Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện hỗ trợ người nghèo vùng đồng bào DTTS với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng và nhiều hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Huyện sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất chuyên canh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đặc biệt là phát triển vùng dược liệu. Toàn huyện có 32 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 295 vườn mẫu, 16 sản phẩm OCOP, tạo điều kiện thuận lợi cho hình thành các mô hình liên kết sản xuất để nâng cao giá trị.

Đồng chí Phạm Văn Lưu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Yên Thuỷ cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của các CTMTQG, các dự án, chính sách. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các CTMTQG, các dự án, chính sách nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về ý thức tự giác, chủ động tham gia thực hiện và giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Tích cực đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để kích động, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các CTMTQG, các dự án, chính sách khác được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO