Pháp luật

Tuyên Quang: Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TH 19/05/2024 - 13:00

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn.

Qua đó, xây dựng và phát triển đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bảo đảm về số lượng và hoạt động hiệu quả. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có giải pháp tăng cường, bổ sung bảo đảm đủ số lượng, hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tuyên Quang nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
(Ảnh minh họa)

Trong đó, ưu tiên lựa chọn, công nhận mới báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số hoặc biết tiếng dân tộc thiểu số có đủ năng lực, trình độ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền cơ chế thu hút, sử dụng sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc biết tiếng dân tộc thiểu số tốt nghiệp các cơ sở đào tạo luật về công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tạo nguồn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật...

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng nâng cao năng lực thực tiễn, lấy báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm trung tâm.

Ưu tiên lựa chọn, công nhận mới báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc thiểu số. (Ảnh minh họa)

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, trong đó tập trung vào đối tượng là già làng, trưởng thôn, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xây dựng, biên soạn, cung cấp tài liệu bồi dưỡng kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng chữ phổ thông hoặc song ngữ chữ phổ thông và chữ dân tộc thiểu số để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng hình thức phù hợp.

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Xây dựng, vận hành, duy trì chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang/cổng thông tin của các sở, ban, ngành, địa phương.

Tăng cường hỗ trợ các địa bàn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Đồng thời, huy động các nguồn lực để hỗ trợ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật...

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO