Đời sống xã hội

Phát huy vai trò của người có uy tín trong việc bài trừ hủ tục lạc hậu

Quỳnh Vy 07/05/2024 - 11:51

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

398-202405071053581.jpg
Tỉnh Gia Lai luôn chú trọng việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

Để thực hiện có hiệu quả Dự án 6 về “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong Quý III/2024, Bộ VHTTDL sẽ phối hợp Sở VHTTDL tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông qua lớp tập huấn, góp phần nâng cao ý thức, niềm tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ đó động viên, khuyến khích đồng bào bảo vệ, giữ gìn, phát huy và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Đến với lớp tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch cho cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phát huy vai trò của chủ thể văn hóa trong công tác bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Tham gia lớp tập huấn là cán bộ, công chức cấp xã, các nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Các học viên được các chuyên gia, nhà nghiên cứu truyền tải 4 chuyên đề về: Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong tình hình mới; Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; bài trừ hủ tục lạc hậu và xây dựng môi trường văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác phòng, chống bạo lực gia đình và giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác xây dựng gia đình văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác giữ vững an ninh, trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và bảo vệ nền văn hóa dân tộc trên môi trường không gian mạng.

Khi trở về địa phương, các học viên là cán bộ, công chức cấp xã, nghệ nhân, già làng, trưởng thôn, bản và người có uy tín được trang bị kiến thức cơ bản để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, vận dụng hiệu quả việc phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ở địa phương.

Theo https://baovanhoa.vn
copy Link
Copy Link
copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO