Bảo tồn

“Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo
An Giang là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, với hơn 80% dân số là tín đồ các tôn giáo. Vì vậy, công tác dân vận nói chung, công tác dân vận đối với đồng bào các tôn giáo nói riêng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO