Kinh tế

Nỗ lực giảm nghèo ở thị xã vùng biên

THANH TIẾN 26/04/2024 - 11:49

UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhiều kết quả khả quan tác động tích cực đến đời sống hộ nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2023, TX. Tịnh Biên được phân bổ nguồn vốn 6.019 tỷ đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, theo Quyết định 255/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Quyết định 683/QĐ-UBND của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH). Trên cơ sở đó, UBND thị xã chủ động phân bổ nguồn vốn thực hiện các dự án, tiểu dự án, tập trung vào địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, vùng núi, vùng biên giới.

trang-8-g.jpg
Đào tạo nghề cho lao động địa phương

Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá thông tin: “Chúng tôi đặc biệt tập trung thực hiện dự án, tiểu dự án có tác dụng trực tiếp đến đời sống hộ nghèo, như: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững… Đây được xem là phương pháp hữu hiệu, nhằm trao “cần câu” để hộ nghèo phấn đấu vươn lên, thay vì hỗ trợ an sinh xã hội chỉ mang tác dụng nhất thời”.

Theo ông Lâm Văn Bá, UBND TX. Tịnh Biên giải ngân 4,4 tỷ đồng để hỗ trợ vốn cho 6 dự án chăn nuôi bò sinh sản, bò vỗ béo giúp 114 hộ ở địa bàn các xã, phường: An Cư, Văn Giáo, Vĩnh Trung, An Hảo, Tân Lợi và Núi Voi. Phân bổ gần 2,3 tỷ đồng thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cho 50 hộ nghèo tại các xã: An Cư, Văn Giáo, An Nông.

Đặc biệt, trong dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, UBND thị xã giao Phòng LĐ-TB&XH tập trung hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xem đây là biện pháp giảm nghèo bền vững. Theo đó, Phòng LĐ-TB&XH TX. Tịnh Biên phối hợp các ngành liên quan xây dựng chuẩn giáo dục nghề nghiệp, phát triển chương trình, học liệu; khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề; truyền thông, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm…

Trưởng phòng LĐ-TB&XH TX. Tịnh Biên Lý Kim Thoa cho hay: “Trong năm qua, chúng tôi tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho người lao động tại 14 xã, phường; tổ chức Phiên giao dịch việc làm năm 2023, kinh phí 500 triệu đồng; mở 3 lớp đào tạo nghề lĩnh vực phi nông nghiệp cho 90 học viên. Tổ chức truyền thông về giảm nghèo đa chiều, thông qua hình thức trực quan bằng pa-nô, nội dung kêu gọi sự quan tâm của xã hội đến công tác giảm nghèo…”.

Nhìn chung, UBND TX. Tịnh Biên kịp thời chỉ đạo từng phòng, ban, ngành và địa phương đẩy mạnh giám sát, kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo thị xã thường xuyên tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ. Kết quả, đầu năm 2023, toàn thị xã có 1.095 hộ nghèo, chiếm gần 3,6% dân số. Đến cuối năm, giảm còn 762 hộ, chiếm tỷ lệ 2,5%; 342 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ 1,1%, vượt 0,5% so Nghị quyết Thị ủy Tịnh Biên đề ra.

trang-8-hung.jpg
Đào tạo nghề cho lao động địa phương

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, TX. Tịnh Biên vẫn đối mặt với những khó khăn nhất định, như: Đến nay, Trung ương vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động là người có thu nhập thấp; nhu cầu học nghề của lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ngày càng ít.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình trong năm 2024, UBND thị xã yêu cầu các ban, ngành, địa phương tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt chỉ tiêu đề ra năm 2024. Cụ thể, phấn đấu không phát sinh hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách, người có công; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách xây dựng nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh, tăng số hộ được sử dụng nước sạch; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chính sách đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn khác…

Về giải pháp, Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên sẽ tăng cường lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác phối hợp trong thực hiện chương trình. Đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, đặc biệt là hệ thống chính trị ở cơ sở đối với công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh tuyên truyền đến các cấp, ngành, mọi tầng lớp nhân dân và người nghèo về mục tiêu giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

“Chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh đến công tác đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Cùng với đó, huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng TX. Tịnh Biên ngày càng phát triển” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá nhấn mạnh.

Theo Báo An Giang
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO