Hỏi đáp pháp luật

Những quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào

Phú Minh 10/11/2023 - 23:07

Bạn đọc Cao Phương Huệ, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình hỏi: Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi được pháp luật quy định như thế nào và bao gồm những nội dung gì? Xin Tòa soạn cho biết, trân trọng cảm ơn.

Công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi có vai trò quan trọng, vấn đề bạn quan tâm được quy định tại Điều 17 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Nội dung số 02 trong tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;

tuyen-truyen-ve-chu-truong-chinh-sach-phap-luat-cua-dang-va-nha-nuoc-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so..png
Tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Điều 67 Thông tư 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, quy định về đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền cụ thể như sau:

Người dân ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương; cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, thôn, bản; già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; doanh nghiệp, HTX, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn;

Điều 68 Thông tư 02/2022/TT-UBDT quy định, nguyên tắc phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động thực hiện theo Điều 5 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Điều 3 Thông tư này cùng các nguyên tắc: Kiên trì, thường xuyên, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Khuyến khích sử dụng ngôn ngữ, ưu tiên những hình thức phù hợp với phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của từng dân tộc, vùng miền.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật

Điều 69 Thông tư 02/2022/TT-UBDT quy định về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động cụ thể:

Phổ biến nội dung Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật, chính sách dân tộc liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chú trọng các nội dung phù hợp với tình hình thực tế ở các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và vùng Duyên hải miền Trung.

Trọng tâm phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động, y tế, giáo dục, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, an toàn thực phẩm, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, hỗ trợ khởi nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; các văn bản chính sách về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các văn bản chính sách có liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyên truyền chính sách dân tộc và kết quả thực hiện chính sách dân tộc, đại đoàn kết các dân tộc của Đảng và Nhà nước; gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong chấp hành và thực hiện pháp luật, chính sách dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, cảnh giác trước âm mưu "diễn biến hòa bình", lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, nhân quyền, truyền đạo trái pháp luật để chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; các nội dung khác có liên quan đến dân tộc và chính sách dân tộc.

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

mot-hinh-thuc-tuyen-truyen-long-ghep-voi-cac-hoat-dong-van-hoa-van-nghe..png
Một hình thức tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền gồm các hoạt động

Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, hội thi (bằng các hình thức phù hợp với vùng miền, địa phương cấp huyện, tỉnh, khu vực và toàn quốc), nói chuyện chuyên đề, xây dựng mô hình điểm, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật; lồng ghép với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng chuyên trang, chuyên mục đặc thù (bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc thiểu số), tiểu phẩm, câu chuyện pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn, phát hành tài liệu (tờ gấp, sách bỏ túi, cẩm nang pháp luật, sổ tay truyền thông và các ấn phẩm, tài liệu khác) bằng chữ phổ thông hoặc song ngữ chữ phổ thông và chữ dân tộc thiểu số.

Thực hiện việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí và nghiên cứu đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 9/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Núi rừng vang điệu Páo dung
Là một trong những dân tộc sinh sống lâu đời tại một số tỉnh miền núi phía Bắc, đến giờ người Dao vẫn giữ được nhiều nét văn hóa, phong tục, tập quán đậm đà bản sắc cổ truyền như trang phục, tang ma, cưới hỏi và đặc biệt là Páo dung - một loại hình nghệ thuật diễn xướng hết sức độc đáo.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO