Pháp luật

Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số

MỘNG TUYỀN 18/04/2024 - 09:54

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương về chính sách dân tộc, gần đây là Nghị quyết số 04-NQ/ĐUCA, ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và lãnh đạo, chỉ huy người dân tộc thiểu số (DTTS) trong lực lượng Công an nhân dân (Nghị quyết số 04), Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để củng cố, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS nói chung và cán bộ người dân tộc Khmer nói riêng trong lực lượng công an toàn tỉnh Trà Vinh.

Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 04, Đảng ủy Công an tỉnh đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 19-KH/ĐUCA, ngày 15/4/2022 phù hợp với tình hình, đặc điểm ở công an địa phương.

t10-1-.jpg
Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao khen các cá nhân có thành tích xuất sắc qua sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04. Ảnh: HỒ GIANG

Thuận lợi trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: cán bộ, chiến sĩ (CBCS) dân tộc Khmer giữ vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, vì họ am hiểu phong tục, tập quán, đời sống văn hóa của đồng bào nên dễ dàng trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tranh thủ các vị chức sắc, người có uy tín tham gia tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh. Khi xảy ra vụ việc, vấn đề trong dân tộc thì CBCS người dân tộc giải quyết rất hiệu quả, thực hiện tốt công tác cảm hóa, giáo dục những trường hợp lầm lỡ, vi phạm pháp luật tại địa phương.

Xác định vai trò của đội ngũ cán bộ người DTTS nói chung và dân tộc Khmer nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo công tác tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ công an người DTTS đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, cân đối về cơ cấu, điều động, bố trí phù hợp chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, sở trường công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy người dân tộc, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

Quan tâm, chăm lo quy hoạch, đào tạo cán bộ người DTTS

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giải quyết công việc, lý luận chính trị gắn với công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm được thực hiện có hiệu quả đã tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ người DTTS ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác ở từng lĩnh vực được phân công.

Là cán bộ lãnh đạo người dân tộc Khmer trải qua nhiều vị trí công tác, Thiếu tướng Kiên Rịnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh là người cảm nhận sâu sắc nhất sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với CBCS người dân tộc trong nhiều năm qua. Đồng thời, cũng là người có nhiều đề xuất liên quan đến chính sách cho cán bộ người dân tộc trong Công an tỉnh.

Thiếu tướng Kiên Rịnh cho biết: “Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của ngành về phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc trong từng nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định về quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy là người dân tộc; quyết tâm bố trí đầy đủ số lượng cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, cấp huyện theo nghị quyết đề ra. Trong công tác tuyển sinh, tuyển chọn có sự ưu tiên về chế độ chính sách đối với người DTTS tham gia sơ tuyển, dự tuyển vào Công an nhân dân; ưu tiên giải quyết chế độ nghỉ đúng quy định dịp lễ, Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời thường xuyên thăm, tặng quà cán bộ hưu trí người dân tộc Khmer nhân dịp lễ, Tết”.

Qua 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Công an Trà Vinh đã tuyển chọn vào Công an tỉnh 30 CBCS người DTTS; tuyển chọn 143 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; đảm bảo được chỉ tiêu lãnh đạo công an cấp huyện là người dân tộc đối với các huyện có đông đồng bào Khmer; tăng cơ cấu quy hoạch chức vụ lãnh đạo, chỉ huy là người dân tộc trong Công an tỉnh.

Chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ DTTS là nhiệm vụ then chốt

Trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ, khung tiêu chuẩn bố trí cán bộ công an 04 cấp, vị trí việc làm và thực trạng đội ngũ cán bộ người dân tộc, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã cử cán bộ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nâng cao tỷ lệ cán bộ người dân tộc biết tiếng dân tộc tại các xã có đông đồng bào người dân tộc sinh sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác công an ở cơ sở.

Công an Trà Vinh còn phối hợp với các trường trong và ngoài ngành Công an mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước, về đặc điểm đồng bào DTTS và công tác đấu tranh chống các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc để xâm phạm an ninh quốc gia cho đội ngũ cán bộ công tác tại vùng có đông đồng bào Khmer sinh sống. Nhờ vậy, trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ người dân tộc ngày càng được nâng lên rõ rệt. Đội ngũ cán bộ dân tộc đã vận dụng có hiệu quả những kiến thức được tích lũy để góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Về trình độ chuyên môn, hiện có 08 cán bộ là người dân tộc có trình độ thạc sĩ, tăng 14%; 301 cán bộ có trình độ đại học, tăng 16%; 245 CBCS có trình độ trung cấp lý luận chính trị, tăng 12% so với thời điểm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 19 của Đảng ủy Công an tỉnh.

Chú trọng xây dựng đội ngũ CBCS người DTTS, Công an Trà Vinh hiện có gần 15% quân số là CBCS người dân tộc Khmer, tăng gần 0,5% so với thời điểm triển khai Nghị quyết. Cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy các cấp chiếm tỷ lệ khoảng 27% trong tổng số cán bộ dân tộc và khoảng 14% so với tổng số cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an tỉnh.

Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương về việc quan tâm chăm lo, phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xem đây là nhiệm vụ quan trọng, then chốt trong công tác xây dựng lực lượng. Nhờ đó chất lượng cán bộ người dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được sức mạnh đoàn kết trong nội bộ. Đội ngũ cán bộ người dân tộc đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm và năng động trong công việc.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt, sự nỗ lực không ngừng của bản thân cán bộ người dân tộc, đội ngũ CBCS người dân tộc đã cùng với các lực lượng khác có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung và công tác an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo báo Trà Vinh
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Sớm tháo gỡ những khó khăn của Chương trình MTTQ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Đại biểu Quốc hội đề nghị cần sớm tháo gỡ những khó khăn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, qua đó mới thực hiện hiệu quả Chương trình này.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO