tra vinh

Chú trọng phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số
Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương về chính sách dân tộc, gần đây là Nghị quyết số 04-NQ/ĐUCA, ngày 29/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và lãnh đạo, chỉ huy người dân tộc thiểu số (DTTS) trong lực lượng Công an nhân dân (Nghị quyết số 04), Đảng ủy Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp để củng cố, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS nói chung và cán bộ người dân tộc Khmer nói riêng trong lực lượng công an toàn tỉnh Trà Vinh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO