Đời sống xã hội

Xây dựng và phát huy “Thế trận lòng dân”

Bảo Anh 14/03/2024 06:50

Quân khu 1 từng là “An toàn khu”, “Thủ đô kháng chiến” và cũng là nơi ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam. Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng “thế trận lòng dân”, trong 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh, chỉ đạo bằng nhiều giải pháp thiết thực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, xây dựng củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu được nâng lên. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh. Tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Quân khu điều động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch Covid-19 giúp các địa phương trên địa bàn và các tỉnh phía Nam được ghi nhận, đánh giá cao.

398-202403131810481.jpg
Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngần ở phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh.

Quân khu tham gia ý kiến thẩm định về quốc phòng đối với các dự án phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh bảo đảm chặt chẽ. Chỉ đạo phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Các đơn vị tham mưu với địa phương đầu tư gần 30 tỷ đồng xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận phòng thủ Quân khu vững chắc, liên hoàn gắn với xây dựng khu vực phòng thủ các cấp vững mạnh. Đoàn Kinh tế quốc phòng 338 và 799 phối hợp tổ chức tốt các chương trình, dự án đã được phê duyệt (tổng mức đầu tư trong 5 năm đạt gần 300 tỷ đồng).

Hiện đang triển khai 3 khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn biên giới, xây dựng được 15 bản biên giới. Phối hợp chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, công tác dân vận, thực hiện tốt phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện dự án “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, Quân khu nhận nuôi, hỗ trợ 443 cháu với số tiền trên 3,3 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, Quân khu triển khai xây dựng được 157,7 km đường tuần tra biên giới với tổng mức đầu tư trên 986 tỷ đồng.

Hiện đang tiếp tục thi công 40,8 km tuyến Tràng Định, Văn Lãng (Lạng Sơn) và 17,5 km tuyến biên giới Quảng Hòa (Cao Bằng), giai đoạn 2021-2025, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới. Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các đơn vị chấp hành nghiêm biểu tổ chức, biên chế của Bộ; thực hiện sáp nhập, giải thể và tổ chức lại, thành lập mới, tiếp nhận và tổ chức lại 27 đơn vị. Chất lượng diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến thuật các cấp luôn đạt kết quả tốt. Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật trong LLVT Quân khu.

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV), công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của các địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng, năm sau cao hơn năm trước. Công tác xây dựng lực lượng DBĐV thực hiện nền nếp, hiệu quả; đăng ký, sắp xếp đủ 100% đầu mối các đơn vị, quân số đạt 98,71%; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DBĐV. Chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có chất lượng tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu cao.

Trong 5 năm, huy động 15.038 lần/60.446 lượt dân quân phối hợp với bộ đội biên phòng trong tuần tra biên giới; 4.285 lượt dân quân/201.578 ngày công tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Hiện đã kiện toàn 221 chi bộ quân sự cấp xã/981 xã. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả thiết thực. Trong 5 năm, thực hiện chương trình quân - dân y kết hợp, đã khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 48.714 lượt người trị giá trên 37 tỷ đồng.

Tổ chức thu dung, cách ly tập trung 61.434 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về, bảo đảm an toàn. Quân khu huy động trên 60.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, 80 lượt phương tiện giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ gia đình chính sách, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi tặng quà với số tiền gần 10 tỷ đồng. Trao đổi với Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 được biết: Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, đòi hỏi việc xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn Quân khu vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu cấp bách.

Trong đó, trọng tâm là xây dựng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội và công cuộc đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đó là cơ sở, nền tảng để LLVT Quân khu 1 xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo https://baobacninh.vn
Copy Link
Copy Link
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Phát huy các giá trị tốt đẹp của dân tộc
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua đã phát triển sâu rộng, góp phần triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO