Gương sáng

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023

Vy Anh 28/10/2023 - 08:47

Huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) vừa tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023.

Thường Xuân là huyện miền núi, nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Là vùng đất có từ lâu đời, có bề dày lịch sử, vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều tên bản, tên làng ở đây đều gắn liền với lịch sử, như Hội thề Lũng Nhai, núi Chí Linh, cầu Bến Nhạ, thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt… và những người con anh hùng như Cầm Bá Thước (phong trào Cần Vương), Lò Văn Bường (kháng chiến chống thực dân Pháp), Cầm Bá Trùng và Hà Văn Thanh (kháng chiến chống đế quốc Mỹ)...

Hiện nay, toàn huyện có 16 xã, thị trấn, 124 thôn, bản (trong đó có 14 xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN, có 112 thôn miền núi, trong đó có 21 thôn ĐBKK).

Cùng với truyền thống yêu nước, đồng bào các dân tộc đã tạo nên những nét đẹp, bản sắc văn hóa từ trong lao động sản xuất cần cù, sáng tạo, sống có nghĩa tình, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lần nhau.

ct-thuong-xuan-khen-thuong.jpg
Từ các phong trào thi đua yêu nước, Thường Xuân xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS trên mọi lĩnh vực.

Trong những năm qua, tại huyện Thường Xuân, lực lượng cốt cán, người có uy tín ở thôn luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã tặng giấy khen cho hơn 171 cá nhân người có thành tích tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 – 2023.

Đội ngũ những người có uy tín, trưởng dòng họ nhân sĩ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân các dân tộc thiểu số của huyện tiếp tục phát huy cao hơn nữa những kết quả đã đạt được, gương mẫu thực hiện tuyên truyền, giải thích vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo và các quy định của địa phương. Nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động truyền đạo, phát triển đạo trái pháp luật. Tham gia hiệu quả công tác hòa giải tại địa bàn; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Lê Minh Hành, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Nguyễn Thành Lương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân biểu dương, ghi nhận những thành tích, những đóng góp quý báu của đội ngũ những người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân vùng đồng bào DTTS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Thường Xuân, đặc biệt là các gương điển hình tiêu biểu tham dự tại hội nghị.

z4818535762478_ede1c39a719657944463435aa439e262.jpg
Đội ngũ Người có uy tín luôn đi đầu trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, giảm nghèo và gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với vai trò người có uy tín, trưởng các dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân, nghệ nhân người DTTS. Đồng thời biểu dương, tôn vinh và ghi nhận những công lao đóng góp của các cá nhân người có uy tín đã có nhiều thành tích trong phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng nông thôn mới; giữ gìn an ninh, trật tự; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong vùng đồng bào DTTS&MN.

(0) Bình luận
Nổi bật
Sinh viên tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng các dân tộc
Hưởng ứng Tháng nhân đạo quốc gia (tháng 5.2024), sinh viên khoa Quản lý văn hoá, nghệ thuật - Trường ĐH Văn hoá TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều sự kiện hướng đến cộng đồng, bao gồm xây nhà tình thương, tặng quà cho đồng bào, trẻ em vùng đồng bào các dân tộc ở hai tỉnh Bình Phước và Bình Thuận.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO