Đời sống xã hội

Thanh Hóa: Biểu dương các điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thành Phan 27/12/2023 - 15:03

Sáng 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lưu Xuân Thủy, Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, huyện, thị xã vùng đồng bào DTTS cùng 150 đại biểu đại diện cho hàng ngàn người có uy tín, trưởng thôn, bản, trưởng dòng họ, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu thuộc vùng đồng bào các DTTS trên địa bàn toàn tỉnh.

166d3101653t82349l0.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các điển hình tiên tiến đã trao đổi, giao lưu, chia sẻ những cách làm hay trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình “Xứ Đạo bình yên - Gia đình văn hóa”; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng cao, phòng chống các tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững sự bình yên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng khi được biết đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu thuộc vùng đồng bào các DTTS đã phát huy vai trò của mình, luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều người là trung tâm đoàn kết, vận động gia đình, dòng họ, bản, làng, Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ đường biên, cột mốc chủ quyền quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn vững mạnh. Nhiều người là tấm gương tiêu biểu trong tham gia công tác xã hội, thực sự là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc đến với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp...

166d3101635t18357l0.jpg
Các đại biểu điển hình tiên tiến dự Hội nghị

Giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tổng cộng 3.899 lượt người có uy tín trong cộng đồng DTTS. Riêng năm 2023, có 1.282 người có uy tín (bao gồm già làng, trưởng dòng họ, bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, người sản xuất, kinh doanh giỏi...). Đội ngũ nhân sĩ, trí thức trên địa bàn tỉnh khoảng 63.298 người, trong đó có khoảng 5.207 người DTTS, chiếm tỷ lệ 8,22%.

Tại các huyện miền núi có 1.411 doanh nhân, trong đó số lượng doanh nhân người DTTS là 374 người, chiếm tỷ lệ 26,5%; hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, xây dựng, vận tải, cung ứng vật tư nông nghiệp, cây con giống…

Trong những năm qua, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân người DTTS đã trở thành lực lượng có vai trò và vị trí quan trọng, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển chung của tỉnh và cộng đồng các DTTS trên địa bàn tỉnh. Nổi bật là trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giải quyết vấn đề dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc.

166d3101537t66152l0.jpg
Ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, những người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, đội ngũ nhân sĩ, trí thức, doanh nhân người DTTS đã góp phần to lớn vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững của vùng DTTS & MN tỉnh Thanh Hóa.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, nhất là sự phát triển đi lên của vùng DTTS & MN. Phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Nhà nước; tích cực đấu tranh, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thường xuyên rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách để cụ thể hoá, triển khai thực hiện các chương trình, dự án, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

166d3102848t12443l0.jpg
Trao Bằng khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 109 cá nhân là người có uy tín, trưởng dòng họ tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc góp phần củng cố, phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023 và 41 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS & MN tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO