Pháp luật

Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phương Anh 25/05/2024 - 12:25

Khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa của huyện Lục Ngạn còn nhiều khó khăn so với mặt bằng chung của tỉnh Bắc Giang, đồng thời đây cũng là khu vực tiếp cận pháp luật còn có những hạn chế. Vì vậy, UBND huyện Lục Ngạn đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lục Ngạn (Bắc Giang): Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Tuyên truyền pháp luật cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024, UBND huyện Lục Ngạn giao Phòng Dân tộc phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án 9 (Tiểu dự án 2); Dự án 10 (Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3). Với tổng số vốn là 2.551 triệu đồng được giao cho Phòng Dân tộc thực hiện Dự án 9 (Tiểu dự án 2); Dự án 10 (Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3) thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

Tính đến tháng 5/2024, Phòng Dân tộc đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức trên 25 lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 2.000 người dân tại xã, thôn vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Mục tiêu kế hoạch nhằm triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết, Quyết định, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Dân tộc tỉnh, HĐND - UBND huyện về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đảm bảo tiến độ, kế hoạch, quy định của tỉnh và của Trung ương để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình năm 2024, góp phần quan trọng thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lục Ngạn (Bắc Giang): Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật nhận được sự quan tâm đông đảo người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vận dụng chính sách pháp luật có hiệu quả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình, giám sát việc thi hành luật pháp của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp ở địa phương.

Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình, đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu đã đề ra.

Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống được phát huy, nhiều tập tục lạc hậu dần được loại bỏ, an ninh trật tự địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định, đồng bào ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Với những biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp, hiệu quả của các cấp, ngành chức năng, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã tích cực làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó, nâng cao nhận thức pháp luật, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, bài trừ các tập tục lạc hậu và tệ nạn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số.

Dự án 9, Tiểu dự án 2 sẽ được thực hiện với số vốn là 568 triệu đồng nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Dự án 10 với tổng vốn được giao là 1.983 triệu đồng nhằm tăng cường truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình nhằm đảm bảo tính hiệu quả.

Cụ thể, Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào với tổng vốn giao 1.770 triệu đồng (trong đó nguồn vốn Trung ương 1.545 triệu đồng; vốn huyện 225 triệu đồng). Với Tiểu dự án 3 sẽ được giao tổng số 213 triệu đồng nhằm tăng cường Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

Theo Báo Bắc Giang
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO