Văn hóa

Sức sống phong trào văn nghệ cơ sở ở Quế Võ

T.L 23/04/2024 - 18:48

Tổ chức phong phú hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ cấp cơ sở là cách tạo sân chơi bổ ích, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, lạc quan yêu đời trong các tầng lớp nhân dân. Phát triển phong trào văn nghệ cơ sở còn có ý nghĩa gìn giữ, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống, giúp người dân Quế Võ, Bắc Ninh ý thức hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Nhận thức rõ vai trò của công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thời gian qua, thị xã Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) tích cực triển khai Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 71 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Đề án Phát triển sự nghiệp Văn hóa - Thể thao thị xã Quế Võ giai đoạn 2021 - 2025... Theo đó, Quế Võ định hướng hàng năm chi cho công tác văn hóa từ 4% đến 5% tổng chi ngân sách thị xã; tổ chức ít nhất từ 1 đến 2 hội thi, hội diễn; dàn dựng từ 4 đến 6 chương trình văn nghệ và chỉ đạo mỗi xã, phường tổ chức ít nhất 1 hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng.

398-202404231118521.png
Đoàn chèo Nga Hoàng (Quế Võ) đạt Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Ninh năm 2023.

Hiện nay, Quế Võ đang có 208 câu lạc bộ (CLB), đội văn hóa văn nghệ tại 100% thôn, khu phố, trong đó 66 CLB Quan họ (18/66 CLB được UBND tỉnh công nhận là CLB Quan họ thực hành), 22 CLB hát chèo, 120 CLB khác duy trì hoạt động thường xuyên, trung bình từ 1-2 buổi/tuần. Bên cạnh bảo tồn gìn giữ các loại hình nghệ thuật truyền thống, phong trào dân vũ, khiêu vũ cũng phát triển mạnh mẽ, sôi động ở nhiều CLB, đội văn nghệ của Hội Phụ nữ các thôn, khu phố.
‎Năm 2023, thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức dàn dựng 6 chương trình văn nghệ tại các sự kiện, nổi bật là Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thị xã Quế Võ và các phường thuộc thị xã Quế Võ; lễ giao nhận quân; hội chợ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Triển lãm sinh vật cảnh; trưng bày ”Sáng mãi tấm gương người chiến sĩ cách mạng tỉnh Bắc Ninh bị địch bắt tù đày trong cuộc kháng chiến chống Mỹ”... Tổ chức thành công Liên hoan các CLB Quan họ tiêu biểu thị xã Quế Võ lần thứ nhất thu hút gần 400 liền anh, liền chị đến từ các CLB Quan họ tiêu biểu trên địa bàn thị xã tham gia; phối hợp với Trung tâm Văn hoá tỉnh mở 6 lớp truyền dạy hát chèo và Quan họ cho hàng trăm học viên. Cấp xã, phường cũng tổ chức được 35 hội thi, hội diễn và dàn dựng gần 300 chương trình biểu diễn cùng nhiều chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp...

Hoạt động văn hóa văn nghệ ở Quế Võ đã trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Mặc dù vậy, hầu hết các CLB văn nghệ chưa thu hút được nhiều lực lượng trẻ hoạt động, chủ yếu vẫn là người già, trung niên tham gia. Phần lớn kinh phí hoạt động của các đội văn nghệ từ cấp thị xã đến cơ sở đều do thành viên tự đóng góp nên thiếu trang thiết bị, đạo cụ tập luyện, trang phục biểu diễn... Do đó nhiều CLB, đội văn nghệ quần chúng hoạt động cầm chừng hoặc khi có hội thi, hội diễn mới tập hợp thành viên. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ cở tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa còn kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn...

Tiếp tục thực hiện mục tiêu đưa văn hóa trở thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh để phát triển toàn diện, Quế Võ đang đẩy mạnh công tác tham mưu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đô thị hóa. Trong đó, chú trọng tham mưu đầu tư xây dựng công trình nhà văn hóa cho các thôn, khu phố như: Cẩm Tràng, Vũ Dương ở phường Bồng Lai; Việt Vân, Yên Ngô, Thống Thượng, Thống Hạ của xã Việt Thống; khu phố Lợ của Phường Việt Hùng và khu phố 4 thuộc phường Phố Mới...

Bằng nhiều cách thức xây dựng, phát huy thế mạnh hạt nhân văn nghệ như tổ chức đa dạng sân chơi, hội thi, hội diễn; nhân rộng mô hình CLB văn hóa văn nghệ, đồng thời khuyến khích, khơi dậy niềm tự hào, tham gia sáng tạo, bảo tồn, truyền dạy và phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của địa phương, thời gian tới, thị xã Quế Võ tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực, tạo điều kiện cho hoạt động văn hóa văn nghệ cơ sở phát triển. Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của các CLB văn nghệ, thu hút đông đảo quần chúng tham gia; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, chú trọng phát hiện, đào tạo hạt nhân văn nghệ trẻ có chuyên môn nghiệp vụ để phong trào văn nghệ quần chúng thực sự có sức sống lâu bền trong nhân dân, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển và thị hiếu của xã hội.

Theo https://www.baobacninh.com.vn
Copy Link
Copy Link
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Làm theo lời Bác Hồ dạy, đồng bào dân tộc thiểu số tích cực thi đua lao động sản xuất
Sinh thời, trong nhiều điện, thư, bài nói chuyện, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS): “Phải thi đua tăng gia sản xuất” (Thư gửi đồng bào Khu tự trị Thái - Mèo, ngày 7/5/1955)... để “cho mọi người được no ấm” (Thư gửi đồng bào Hòa Bình, ngày 27/11/1950).
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO