Tiêu điểm

Phong trào thi đua của TAND gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn

Nhóm PV 25/12/2023 - 16:12

Phong trào thi đua năm 2023 của TAND đã được các cấp ủy, lãnh đạo TAND các cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, bài bản, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Triển khai toàn diện, chặt chẽ, bài bản, có nhiều đổi mới, sáng tạo

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là năm thứ 3 các Tòa án triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì công lý” do Chánh án TANDTC phát động tại Đại hội thi đua yêu nước TAND lần thứ IV.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các Bộ, ban, ngành Trung ương và chính quyền địa phương các cấp, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống Tòa án, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua “Vì công lý” của TAND đã được triển khai toàn diện, chặt chẽ, bài bản, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của TAND, phong trào thi đua và cuộc vận động của Trung ương, địa phương. Đồng thời, cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) của Đảng đã đạt được những kết quả thiết thực, toàn diện trên các mặt công tác.

Các Tòa án đã duy trì và phát huy truyền thống, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

ad0fa60f62f8caa693e9(1).jpg
Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trao Cờ thi đua Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2023, lãnh đạo, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng TAND đã phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống TAND với chủ đề: “Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, vì công lý; công chức, viên chức và người lao động TAND thi đua phấn đấu hoàn thành đạt và vượt toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023; lập thành tích chào mừng 75 năm Truyền thống Thi đua yêu nước, 78 năm Truyền thống TAND và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước”, với mục tiêu chung là “hoàn thành đạt và vượt toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác năm 2023”.

Trên cơ sở đó, các cụm thi đua, TAND đã tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm, theo đợt, chuyên đề, bám sát nhiệm vụ chính trị và trọng tâm công tác, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là những vấn đề còn bất cập, khó khăn, vướng mắc, với nội dung, mục tiêu, tiêu chí, chỉ tiêu thi đua cụ thể, rõ ràng, chủ đề dễ nhớ, dễ thực hiện. Nhiều đơn vị đã có những giải pháp sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua.

Điển hình là TAND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang (Cụm thi đua số III) với các mô hình, cách làm hay, như: “Phối hợp với chính quyền cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết án hôn nhân và gia đình; Giải quyết dứt điểm các vụ án liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất đã kéo dài trong nhiều năm; Nâng cao chất lượng giải quyết áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Tòa án”.

Ban Thanh tra TANDTC (Cụm thi đua số XII) phát động phong trào “Tập thể đơn vị, công chức Ban Thanh tra hăng hái thi đua nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ năng lực công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Các Tòa án quân sự (Cụm thi đua số XIV) ngoài việc triển khai phong trào thi đua của TAND, đã chủ động tổ chức và hưởng ứng các phong trào thi đua trong Quân đội, như phong trào “Thi đua Quyết thắng”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”.

tdkt2(1).jpg
Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn quốc" cho các cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Công tác thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thông qua các phong trào thi đua, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tòa án được đảm bảo và không ngừng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra.

Một số đơn vị đã đạt và vượt chỉ tiêu quy định. Điển hình như: TAND huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang có tỷ lệ xét xử, giải quyết các loại vụ việc nói chung 100%; TAND thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái có tỷ lệ xét xử, giải quyết các loại vụ việc nói chung 99,8%; TAND hai cấp tỉnh Cao Bằng có tỷ lệ xét xử, giải quyết các loại vụ việc nói chung 98,7%.

Vụ Giám đốc kiểm tra I, TANDTC giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt 74,44% (vượt 14,44% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 60%).

TAND tỉnh Vĩnh Phúc có tỷ lệ hòa giải, đối thoại thành theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án và theo tố tụng 72/152 vụ việc, tỷ lệ 45,8%.

TAND thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre tổ chức 56 phiên tòa rút kinh nghiệm/10 Thẩm phán, bình quân 5,6 phiên tòa/01 Thẩm phán.

Cùng với phong trào thi đua của TAND, các Tòa án tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”… bằng nhiều hoạt động cụ thể, mang lại ý nghĩa thiết thực.

Cụ thể như xét xử, giải quyết kịp thời các vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, vụ án liên quan đến dịch bệnh, các tranh chấp kinh doanh thương mại; đẩy mạnh phổ biến tuyên truyền pháp luật thông qua các phiên tòa xét xử; đóng góp ủng hộ các quỹ vì người nghèo, quỹ tình nghĩa; ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đóng góp xây dựng nông thôn mới... với số tiền, hiện vật ủng hộ trị giá hàng trăm triệu đồng.

Điển hình như: Đoàn Thanh niên, Công đoàn Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TANDTC (Cụm thi đua số XII) tổ chức quyên góp, ủng hộ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang với tổng giá trị 260.000.000 đồng. Mỗi TAND cấp huyện thuộc tỉnh Tiền Giang trực tiếp hỗ trợ từ 1 đến 2 xã xây dựng nông thôn mới.

Công tác khen thưởng luôn bảo đảm đúng đối tượng, thành tích, trình tự, thủ tục; việc trích lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán quỹ thi đua, khen thưởng luôn đảm bảo đúng quy định.

tdkt3(1).jpg
Phó Chánh án Thường trực TANDTC Nguyễn Trí Tuệ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến 2022.

Bên cạnh đó, TAND luôn coi trọng công tác xây dựng điển hình tiên tiến, là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua… Điển hình như, TAND hai cấp thành phố Hà Nội xây dựng 19 tập thể và 49 cá nhân điển hình tiên tiến. TAND tỉnh Vĩnh Long có 38 cá nhân điển hình tiên tiến có đề tài, sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác của địa phương và ngành. TAND tỉnh Khánh Hòa có 01 cá nhân điển hình tiên tiến (Thẩm phán trung cấp) tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023.

Phong trào thi đua “Vì công lý” với chủ đề năm 2023 cũng như các phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt của TAND đã được các cấp ủy, lãnh đạo TAND các cấp tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, chặt chẽ, bài bản, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Các phong trào thi đua của TAND đã gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Trung ương, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động lực mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Tòa án.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được khen thưởng các hình thức cao, cụ thể: 01 cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 02 cá nhân được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”, 114 tập thể được tặng “Cờ thi đua TAND” trong đó 23 tập thể đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”, 60 Thẩm phán được tặng danh hiệu “Thẩm phán giỏi”, “Thẩm phán tiêu biểu”, “Thẩm phán mẫu mực”, hơn 3.000 tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Chiến sĩ thi đua TAND”, “Bằng khen của Chánh án TANDTC” trong dịp tổng kết phong trào thi đua năm 2023. Ngoài ra còn nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu khác như: “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến”, “Giấy khen” tại các đơn vị Tòa án các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO