Đời sống xã hội

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chủ chốt cho 10 xã nghèo nhất tỉnh Lào Cai

Nguyễn Hải - Ngọc Hà 09/12/2023 - 19:19

Tính từ năm 2019 đến tháng 10/2023, tỉnh Lào Cai đã điều động, luân chuyển 16 cán bộ, công chức đến đảm nhận các chức danh chủ chốt tại 10 xã nghèo nhất (lõi nghèo).

398-202312091826311.jpg
Đoàn giám sát Quốc Hội khóa XV giám sát Chương trình MTQG tại huyện Mường Khương

Công tác kiện toàn các chức danh chủ chốt xã đảm nhiệm chức danh gắn với quy hoạch nhân sự Đại hội đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, trong đó có 10 xã vùng lõi nghèo, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cán bộ chủ chốt ở những xã này.

Tính từ năm 2019 đến tháng 10/2023, tỉnh Lào Cai đã điều động, luân chuyển 16 cán bộ, công chức (tăng 2 cán bộ so với năm 2022). Trong đó: Mường Khương 8, Bắc Hà 4, Bát Xát 4, Văn Bàn1; đến hết năm 2023, đã bố trí được 10/10 xã.

Thực tế cho thấy, thông qua việc luân chuyển, đến nay chất lượng cán bộ, công chức 10 xã nghèo nhất tỉnh đã được nâng lên. Cụ thể: 195/195 người có trình độ Văn hóa 12/12, đạt 100%. Về trình độ Chuyên môn nghiệp vụ: Số cán bộ, công chức có trình độ Sơ cấp 01 (chiếm 0,5%), Trung cấp là 11/195 người (chiếm 5,6%) giảm 2,6% so với năm 2022; Số cán bộ, công chức có trình độ Cao đẳng là 04/195 người (đạt 2,05%); Đại học trở lên là 179/195 người (đạt 91,79%). Tổng số cán bộ, công chức có 2 trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên là 183/195 đạt 93,8%, tăng 2% so với năm 2022.

Về trình độ Lý luận chính trị: Số cán bộ, công chức có trình độ Sơ cấp là 59/195 người (chiếm 30,2%) giảm 4,3% so với năm 2022; Trung cấp 130/195 người (đạt 66,66%) tăng 3,77% so với năm 2022; Cao cấp 02/195 người (đạt 1,03%); chưa qua đào tạo 05/195 người (chiếm 2,56%).

Qua đó cơ bản đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển hơn.

Theo https://baophapluat.vn
copy Link
Copy Link
copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO