Tiêu điểm

Lạng Sơn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

Nguyễn Quang Duy 27/04/2024 - 08:24

Ngày 26/4, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

vna_potal_lang_son_tong_ket_10_nam_thuc_hien_nghi_quyet_ve_xay_dung_va_phat_trien_van_hoa___7344344.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chủ động trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án về xây dựng và phát triển văn hóa, con người trên địa bàn tỉnh.

Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh đạt 99,5% thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa; 81% xã, phường, thị trấn có sân tập thể thao; 89,2% thôn, tổ dân phố văn hóa; 86,9% gia đình văn hóa; 9 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia... Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, trong giai đoạn 2014 - 2024, có 2 khu di tích được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, 2 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 22 di tích cấp tỉnh, nâng tổng số di tích được xếp hạng các cấp lên con số 141.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, thảo luận, đóng góp ý kiến về kết quả, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, đề xuất các phương hướng, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, hạn chế để khắc phục trong thời gian tới, tập trung vào một số nội dung như bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh; vấn đề xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên...

vna_potal_lang_son_tong_ket_10_nam_thuc_hien_nghi_quyet_ve_xay_dung_va_phat_trien_van_hoa__7344326.jpg
Các tập thể được UBND tỉnh Lạng Sơn khen thưởng, Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Lạng Sơn, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, củng cố khối đại đoàn kết, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời có những giải pháp cụ thể, thiết thực tập trung khắc phục những hạn chế mà hội nghị đã chỉ ra. Cùng với đó là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý chính quyền các cấp nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng, phát triển văn hóa từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng con người Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp; phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn lưu ý việc tổ chức bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống cần kết hợp khai thác hợp lý, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự đa dạng văn hóa của người dân, nhất là dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa...

Theo Theo TTXVN
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO