Đời sống xã hội

Lan tỏa, truyền động lực phấn đấu để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục đóng góp vào sự phát triển TPHCM

THU HƯỜNG 23/02/2024 - 09:35

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền TPHCM luôn quan tâm xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, cụ thể là quan tâm huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cho phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế - văn hóa - xã hội, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Ngày 21/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức họp mặt đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số mừng xuân Giáp Thìn 2024.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Buổi họp mặt còn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo của Ban Dân vận Thành ủy, Công an TPHCM, Ban Dân tộc TPHCM, Ban Tôn giáo TPHCM, các tổ chức chính trị - xã hội và 200 đại biểu là đồng bào tiêu biểu trên các lĩnh vực, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM.

Ban hành hơn 30 văn bản về cơ chế thực hiện chính sách công tác dân tộc

Tại buổi họp mặt, đại diện đồng bào dân tộc Hoa, Khmer, Chăm đã có những phát biểu tâm huyết, trân trọng cảm ơn sự chăm lo chu đáo của Đảng bộ, chính quyền thành phố cũng như tạo nhiều điều kiện để các dân tộc cùng chung tay, góp sức đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

8-5752.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc hoan nghênh, đánh giá cao Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã duy trì hoạt động thường niên và tổ chức chu đáo buổi gặp mặt.

Nhắc lại kết quả kinh tế - xã hội của TPHCM đạt được trong năm qua, đồng chí khẳng định những kết quả quan trọng này đã thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ thành phố, phù hợp với các tầng lớp nhân dân. Đó chính là nguyện vọng, là kết quả của sức mạnh đoàn kết, thống nhất cao, sự nỗ lực phấn đấu, đồng lòng của hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, có sự đóng góp to lớn, tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và đồng bào 53 dân tộc thiểu số đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TPHCM.

“Lãnh đạo TPHCM luôn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những đóng góp quý báu của đồng bào dân tộc thiểu số hòa chung vào sự đóng góp của toàn dân trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội…”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh và biểu dương 200 đại biểu tham dự buổi họp mặt. Đây là những đại diện tiêu biểu cho niềm tin, mối quan hệ mật thiết, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào, đồng thời khẳng định được kết quả tuyên truyền, vận động bà con các đồng bào chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các địa phương của thành phố, các quyết định của địa phương…

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền TPHCM luôn quan tâm xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân tộc, cụ thể là quan tâm huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư cho phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế - văn hóa - xã hội, nhất là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thành ủy, UBND TPHCM và các sở, ngành đã ban hành hơn 30 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ chế để thực hiện chính sách công tác dân tộc.

Các cơ chế này đã thúc đẩy rất tích cực ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững, chú trọng đến tính đặc thù của đồng bào dân tộc thiểu số trong hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách công tác dân tộc, gắn liền với chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

9-7353.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến tặng quà đến đại biểu đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Điểm qua các hoạt động, các lễ hội đặc trưng theo tập quán xã hội trong cộng đồng các dân tộc đã được lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các địa phương, MTTQ Việt Nam các cấp tạo điều kiện tổ chức, đồng chí cho rằng thông qua các hoạt động này đã có nhiều cá nhân, doanh nghiệp là người dân tộc thiểu số đã tham gia tích cực vào hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần quan trọng vào chỉ số phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, từ các đề án, dự án, công trình trọng điểm của thành phố, ngày càng có nhiều trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số được đào tạo chính quy, bổ sung vào nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của thành phố.

Tạo động lực phấn đấu xây dựng TPHCM

Từ ý kiến phát biểu tâm huyết, đầy trách nhiệm của đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng chí gợi mở nhiều nội dung và yêu cầu MTTQ Việt Nam TPHCM kết hợp với các ban, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Đó là, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Trong đó, đặc biệt quan tâm, cụ thể hóa Nghị quyết 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó, triển khai hiệu quả các chính sách chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số của TPHCM gắn với việc huy động sự tham gia và phát huy vai trò giám sát của người dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, động viên khuyến khích sự nỗ lực vươn lên của cá nhân, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí cũng yêu cầu duy trì nâng cao chất lượng các hoạt động nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc. Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

4-3167.jpg
Đại diện đồng bào tiêu biểu trên các lĩnh vực, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn TPHCM tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh đến chủ đề năm 2024 của Đảng bộ TPHCM là “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội” với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu cùng với quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tăng từ 7,5%-8%. Theo đồng chí, để đạt được mục tiêu này cần có sự nỗ lực cao hơn nữa, đoàn kết nhiều hơn để quyết liệt trong hành động của cả hệ thống chính trị.

Nhân buổi họp mặt, đồng chí tin tưởng, kêu gọi các tầng lớp nhân dân thành phố và các đại biểu là đồng bào tiêu biểu lan tỏa, truyền động lực phấn đấu, mở rộng ảnh hưởng đến tất cả các tầng lớp nhân dân để đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục dành nhiều tình cảm đoàn kết, gắn bó, cùng chung sức phấn đấu, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Cùng với đó, ra sức tham gia các phong trào, các cuộc vận động, các đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và cùng thực hiện các Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đưa TPHCM sớm hoàn thành mục tiêu trở thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

(0) Bình luận
Nổi bật
49 năm thống nhất đất nước: Những kỷ niệm không bao giờ quên
Được tham gia và chứng kiến thời khắc lịch sử giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngày 30-4 là một niềm vinh dự lớn lao đối với cuộc đời binh nghiệp của bất kỳ người lính nào. Trong bài viết này chúng tôi muốn kể về câu chuyện của vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 66 (Trung đoàn chủ lực cơ động của Sư đoàn 304) Đại tá Nguyễn Sơn Văn về thời khắc ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO