Pháp luật

Đề xuất về thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc

Khánh Vy 09/12/2023 - 09:20

Ủy ban dân tộc đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

Theo dự thảo, đối tượng thi đua gồm: Thi đua thường xuyên, là các tập thể, cá nhân tại các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Thi đua theo chuyên đề, là các tập thể, cá nhân quy định trên và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh).

Đối tượng khen thưởng gồm các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển các dân tộc Việt Nam, các đối tượng khác theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Danh hiệu "Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc"

Danh hiệu "Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc" được xét tặng hằng năm cho tập thể tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua của Khối thi đua do Ủy ban Dân tộc tổ chức và đạt các tiêu chuẩn sau:

Hoàn thành vượt các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc. Nội bộ đoàn kết, tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác.

Tập thể tiêu biểu xuất sắc để tặng Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc được bình xét, đánh giá, so sánh giữa các đơn vị trong Khối thi đua do Ủy ban Dân tộc tổ chức.

Số lượng bình xét: Khối thi đua bình xét 01 "Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc"; khối thi đua có trên 10 đơn vị thì bình xét 02 "Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc".

img_4736.jpeg
Ảnh minh họa.

Hằng năm, căn cứ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao và đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định số lượng "Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc".

Đối với phong trào thi đua theo chuyên đề do Ủy ban Dân tộc phát động, khi tổng kết Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, quyết định về đối tượng, tiêu chuẩn, số lượng "Cờ thi đua của Ủy ban Dân tộc".

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc"

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc" (gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức khen thưởng của Ủy ban Dân tộc để tặng cho cá nhân đã có công lao, thành tích đóng góp vào sự nghiệp Phát triển các Dân tộc thiểu số Việt Nam.

Ủy ban Dân tộc xét tặng Kỷ niệm chương vào dịp Kỷ niệm "Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc" (ngày 03 tháng 5 hàng năm) và xét tặng đối với các trường hợp khác theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Kỷ niệm chương chỉ tặng một lần cho mỗi cá nhân, không truy tặng.

Kỷ niệm chương được xét tặng cho các cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

a) Đối với cá nhân công tác trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc: Bộ trưởng, Chủ nhiệm; các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động có thời gian công tác liên tục từ 10 năm trở lên đối với nam, 08 năm trở lên đối với nữ tính đến thời điểm xét tặng Kỷ niệm chương;

b) Đối với cá nhân ngoài hệ thống cơ quan công tác dân tộc: Là người dân tộc thiểu số được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Nhà giáo nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân.

Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số do cơ quan có thẩm quyền công nhận, doanh nhân, nghệ sỹ, nghệ nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo, bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội trong cộng đồng dân cư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO