Tiêu điểm

Đại hội Ủy ban Đoàn kết Người công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028: Góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua, xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Dương Thảo 12/10/2023 - 14:48

Ngày 12/10/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương… cùng 400 linh mục, tu sĩ và giáo dân đồng bào Công giáo cả nước…

Nhiều kết quả từ phong trào thi đua yêu nước

Phát biểu khai mạc Đại hội, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh cho biết: 68 năm qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tích cực tuyên truyền vận động đồng bào Công giáo hưởng ứng tham thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động… do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Phong trào đã thu được nhiều kết quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

5 năm qua, đã xuất hiện những điển hình tiên tiến, xuất sắc, vươn lên đạt thành tích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo đã và đang góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

img_3123.jpg
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh phát biểu tại Đại hội

Linh mục Trần Xuân Mạnh nhấn mạnh, Đại hội là dịp để kiểm điểm, phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong tổ chức, hoạt động và quá trình triển khai thực hiện phong trào. Trên cơ sở đó đề ra những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình hành động, nhằm đưa ra phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo phát triển, rộng khắp, hiệu quả…

Đại hội cũng nghe Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như: Tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia xã hội hóa y tế, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, thực hiện xã hội hóa giáo dục, dạy nghề, thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

e0cda204b8b66ce835a7.jpg
Toàn cảnh Đại hội

Qua 5 năm triển khai, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo được duy trì và phát triển với nhiều cách làm và mô hình hay, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân…

Phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã có nhiều việc làm thiết thực như: Hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi; lắp đèn thắp sáng đường làng, ngõ xóm… với số tiền nhiều tỷ đồng. Qua đó góp phần làm cho diện mạo nông thôn, đô thị, xứ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiều địa phương đã chủ động nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo ở các xứ, họ đạo để phản ánh với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ quan tâm giải quyết như Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Cà Mau, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội… đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đồng bào Công giáo và nhân dân.

Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo Việt Nam ở trong và ngoài nước tiếp tục hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động; sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục phát huy nhiệm kỳ mới

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử. Để đạt được thành tựu to lớn đó, có sự đóng góp xứng đáng công sức của các vị chức sắc, chức việc và gần 7 triệu đồng bào Công giáo Việt Nam đang sinh sống trên mọi miền đất nước.

_dsc7827.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tai Đại hội

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán, tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, xác định đây là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân; khẳng định vai trò quan trọng của việc phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng, phát triển đất nước; quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng thực hiện sinh hoạt tôn giáo bình thường và tích cực tham gia hoạt động xã hội, ích nước lợi dân, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Trên tinh thần đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị sau Đại hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp cần sớm tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động và các giải pháp thiết thực, hiệu quả, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam lần thứ VIII đi vào cuộc sống.

Dịp này, Đại hội đã hiệp thương cử 148 vị vào Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hiệp thương nhất trí bầu 30 vị tham gia Đoàn Chủ tịch và hiệp thương suy cử 9 vị vào Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VII, tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tập trung vào một số mục tiêu nhiệm vụ như: Phát huy vai trò chủ động, chủ trì của Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp trong quan hệ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; với Hội đồng Giám mục Việt Nam, các Ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam, các Tòa Giám mục giáo phận, các giáo xứ, họ đạo… Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp, góp phần nâng cao vị thế, uy tín xã hội.

Tham gia ký kết các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và Giáo hội các cấp. Phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Giáo hội và đồng bào Công giáo để đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng xem xét giải quyết, góp phần phát huy dân chủ và tăng cường sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam… Khuyến khích, tạo điều kiện để người Công giáo tham gia rộng rãi các hoạt động kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo…

_dsc7993.jpg
Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được trao tặng Bằng khen tại Đại hội

Cũng tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Đồng thời trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào sống tốt đời, đẹp đạo nhiệm kỳ qua...

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO