Đời sống xã hội

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật cho vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thành Phan 27/11/2023 - 14:39

Việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), đang góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình 1719), UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 5/5/2023 về việc triển khai thực hiện Chương trình 1719 năm 2023.

Tỉnh Thanh Hoá đã thực hiện Chương trình 1719 với nhiều nội dung, dự án, trong đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL, vận động đồng bào DTTS là nội dung trọng tâm được triển khai sâu rộng tới đồng bào DTTS&MN, nhất là người dân tại các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

anh-kem-bai-da-dang-hoa-hinh-thuc-tuyen-truyen-phap-luat-cho-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-va-mien-nui.jpg
Học sinh Trường PTDT nội trú THCS Như Thanh tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2023.

Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch 861/KH-BDT ngày 1/8/2023 thực hiện nội dung số 01 và nội dung số 02, thuộc Tiểu dự án 01, Dự án 10 Chương trình 1719, năm 2023. Đối với nội dung số 02 (PBGDPL và tuyên truyền, vận động cho đồng bào DTTS), Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh tổ chức 6 hội nghị tại các huyện: Lang Chánh, Quan Sơn, Thạch Thành, Ngọc Lặc cho đối tượng là cán bộ thôn, bản và người dân các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Nội dung các hội nghị tập trung tuyên truyền nội dung một số văn bản luật như Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách dân tộc đang triển khai trên địa bàn vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025...

Các hội nghị đã thu hút hơn 1.000 người tham dự. Đây là những cá nhân tiêu biểu đại diện cho các thôn, bản, người dân thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Thông qua tổ chức hội nghị góp phần giúp mỗi cán bộ thôn, bản, người dân nâng cao hiểu biết, củng cố thêm các kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc thực hiện các chính sách dân tộc. Qua đó, tạo động lực cho mỗi người dân vươn lên trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng bản, làng ấm no, đổi mới.

Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hoá cũng phối hợp với UBND huyện Như Thanh, Thạch Thành tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh Trường PTDT nội trú THCS Như Thanh, Thạch Thành. Dưới hình thức sân khấu hóa, các em học sinh, các đội thi đã được tìm hiểu về một số nội dung thiết thực phù hợp đối với học sinh như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Phòng chống ma túy; Luật Phòng chống mua bán người; an toàn giao thông; phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, an ninh mạng...

Việc tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực, lý thú cho các em học sinh. Đây là dịp để các em được giao lưu, củng cố, cập nhật, trang bị thêm kiến thức pháp luật nói chung và các luật có liên quan trực tiếp đến lứa tuổi các em.

Các hội thi được tổ chức thành công đã góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, PBGDPL cho đồng bào DTTS ở trường học; thúc đẩy giao lưu học hỏi, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết của các em học sinh. Qua hội thi các em truyền tải kiến thức đến những người thân xung quanh khu dân cư các em sinh sống góp phần vào công cuộc xây dựng văn hóa ở khu dân cư.

Hội thi tìm hiểu pháp luật cho các em học sinh đã góp phần nâng cao và củng cố kiến thức pháp luật cho các em học sinh, vốn đang ở độ tuổi nhạy cảm với các vấn đề xã hội. Những kiến thức này sẽ là hành trang bảo vệ các em trên hành trình trưởng thành và phát triển bản thân trong cuộc sống học đường cũng như đối mặt với các cạm bẫy, cám dỗ khi ra ngoài xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO