Đời sống xã hội

Công tác dân vận ở Yên Phong

Phương Mai 17/05/2024 - 21:21

Cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Yên Phong (Bắc Ninh) luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quản, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Yên Phong khẳng định: Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm, chú trọng công tác dân vận của các cơ quan hành chính và chính quyền các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2026”. Với các nội dung cụ thể: Quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về công tác dân vận; nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ; tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; làm tốt công tác phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, tạo đồng thuận xã hội. Nét nổi bật trong công tác dân vận chính quyền ở Yên Phong là huyện chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số theo hướng bảo đảm sự hài lòng của người dân. Trong năm 2023, Trung tâm Hành chính công huyện tiếp nhận hơn 21.200 hồ sơ, trong đó gần 99,5% hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn; 100% người dân tham gia đánh giá hoạt động của Trung tâm thể hiện sự hài lòng. Huyện thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, có 126/137 phản ánh, kiến nghị được xử lý, đạt 92%. Việc sử dụng chứng thư số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhà nước được đẩy mạnh với tỷ lệ ký số đạt gần 99,2%. UBND các xã, thị trấn duy trì hoạt động hiệu quả Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình “một cửa” và “một cửa liên thông”. Từ ngày 25-3 năm nay, huyện thực hiện thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính bằng biên lai điện tử tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và công dân.

Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Trung tâm Hành chính công huyện.

“Trước đây khi chưa có biên lai điện tử, chúng tôi phải viết biên lai giấy, khó lưu giữ và mất thời gian chờ đợi. Triển khai biên lai điện tử không chỉ tiết kiệm thời gian cho người dân, doanh nghiệp mà còn nâng cao hiệu suất công việc, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và chỉ số chuyển đổi số.”- chị Hoàng Thị Nghĩa, Cán bộ bộ phận “một cửa” xã Văn Môn chia sẻ: Chính quyền, cơ quan hành chính nhà nước thực hiện tốt quy chế phối hợp với Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện công tác dân vận. Thường xuyên tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. MTTQ các cấp trong huyện chủ trì giám sát được 103 cuộc; Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã giám sát 18 nội dung, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 28 công trình xây dựng. Qua giám sát MTTQ các cấp kiến nghị đến các cơ quan chức năng nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách pháp luật, được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, có giải pháp giải quyết kịp thời. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. UBND huyện tiếp 172 lượt công dân phản ánh 172 vụ việc; tiếp nhận 169 đơn thuộc thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn giải quyết xong 128 đơn, đạt 75,7%; 41 đơn đang được xem xét, giải quyết. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được quan tâm, chính quyền các cấp và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn triển khai xây dựng 20 mô hình “Dân vận khéo”. Trong đó, nhiều mô hình phát huy hiệu quả thiết thực, được nhân dân đánh giá cao như mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “Cổng trường an toàn giao thông”… Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, huyện Yên Phong triển khai thực hiện nghiêm túc cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của nhân dân; đổi mới tác phong làm việc, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, góp phần tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Theo https://baobacninh.vn
Copy Link
Copy Link
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO