Tiêu điểm

Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

PV 12/04/2024 - 08:05

Đại tướng Lương Cường khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

Sáng 11/4, tại TP Điện Biên Phủ (Điện Biên), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Ảnh 1.
Đại tướng Lương Cường phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định, trải qua 56 ngày đêm anh dũng chiến đấu, quân và dân ta đã tiêu diệt hoàn toàn Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thực hiện thành công lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Trận này rất quan trọng. Phải đánh cho thắng". Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Theo Đại tướng Lương Cường, với độ lùi thời gian, chúng ta có điều kiện để nhận thức đầy đủ, chính xác hơn tầm vóc, ý nghĩa và sức lan tỏa của sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ và có quyền khẳng định: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh và để lại những bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tri ân, tưởng nhớ tới đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ LLVT đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hy sinh quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây cũng là Là dịp để chúng ta cảm ơn sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô, Trung Quốc và các nước Đông Dương.

Đồng thời, tiếp tục hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy khát vọng hòa bình, phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau, đặc biệt là thế hệ trẻ phát huy truyền thống của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động, tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch hòng chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Ảnh 2.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch của Bộ Chính trị, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch.

Hội thảo cũng tập trung phân tích, làm rõ những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ Chiến thắng Điện Biên Phủ để vận dụng phù hợp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Theo VTV
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO