Tiêu điểm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại Thanh Hóa

Thành Phan 11/11/2023 - 13:58

Sáng 10/11, Đoàn công tác của Ủy Ban Dân tộc do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia cùng đoàn công tác có các đồng chí: Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Mai Xuân Bình, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, huyện Bá Thước.

Đoàn công tác đã đến thăm mô hình du lịch cộng đồng do phụ nữ làm chủ tại thôn Báng, xã Thành Sơn; thăm và tặng quà gia đình ông Ngân Văn Núi, thương binh tại xã Thành Sơn; thăm gia đình các ông Vi Văn Hữu, thôn Pà Ban và Ngân Văn Quang, bản Pù Luông, xã Thành Sơn được hỗ trợ chính sách làm nhà từ các Chương trình mục tiêu quốc gia; thăm công trình đường giao thông nông thôn xã Thành Sơn.

dan_toc2.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác thăm công trình đường giao thông nông thôn tại địa phương.

Sau 3 năm triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Bá Thước đã tích cực trong công tác quản lý, điều hành, tạo sự thống nhất, đồng bộ từ huyện đến xã. Bộ máy được kiện toàn, hoạt động đi vào nền nếp, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Chuyển đổi từ cơ chế lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG theo từng năm sang lập kế hoạch theo trung hạn giai đoạn 5 năm.

Đồng thời, tích cực thông tin, tuyên truyền và tăng cường hoạt động theo dõi, kiểm tra, giám sát trong thực hiện chương trình theo chiều sâu, trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả…

dan_toc.jpg
Đoàn công tác thăm mô hình du lịch cộng đồng do phụ nữ làm chủ tại thôn Báng, xã Thành Sơn (Bá Thước).

Qua kiểm tra đã nắm bắt kịp thời tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG ở cơ sở, những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị và người dân. Phát hiện được những cách làm hay trong phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số...

Từ đó, đề ra các giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, hạn chế, xử lý các vi phạm cũng như nhân rộng các mô hình tiên tiến. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Chương trình MTQG, củng cố thêm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

dan_toc3.jpg
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác làm việc với huyện Bá Thước.

Đến tháng 10/2023, huyện Bá Thước đạt được 2/8 chỉ tiêu theo kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Dự kiến đến năm 2025 huyện sẽ đạt được 6/8 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Trong đó, 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt là: Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 gấp 2 lần trở lên so với năm 2020; 50% xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2023 huyện Bá Thước được giao 94,612 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn đầu tư phát triển 46,467 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp 48,145 tỷ đồng. Huyện Bá Thước đã giải ngân các dự án thành phần được hơn 47,737 tỷ đồng, đạt 50,5% kế hoạch giao. Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, xong vẫn còn hạn chế cần phải khắc phục.

Tại buổi giám sát, các thành viên đoàn công tác, đại diện các ngành có liên quan của tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2023 tại huyện Bá Thước.

20541359_11.10-trao-qua_23-11-10.jpg

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao công tác triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025.

Với đặc thù của Chương trình thực hiện trên địa bàn miền núi, đối tượng phong phú, thủ tục pháp lý còn nhiều bất cập, để thực hiện tốt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh yêu cầu huyện Bá Thước tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng dân cư để người dân đồng thuận góp sức thực hiện.

dan_toc4.jpg
Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, cần tuyên truyền trong các hội, chi hội, các đoàn thể chính trị, làm cho tất cả các thành viên đều hiểu và hăng hái tham gia, tạo được sự đồng thuận thống nhất của Nhân dân với chủ trương, kế hoạch thực hiện chương trình của huyện, xã để hoàn thành các mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Ban chỉ đạo các cấp. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo tiến độ và nắm bắt, xử lý các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Phổ biến rộng rãi các mô hình có hiệu quả, cách làm hay; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.Ngoài ra, địa phương tích cực thu hút nguồn vốn khác và sự đóng góp của Nhân dân trong thực hiện các nội dung Chương trình MTQG.

Tập trung nguồn lực từ ngân sách để ưu tiên, hỗ trợ đầu tư theo hướng tập trung, có hiệu quả, không dàn trải. Nâng cao chất lượng công trình, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong việc huy động nguồn lực, phát huy được vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng tham gia thực hiện. Đồng thời, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tế để có đề xuất những dự án, công trình phù hợp với địa phương. Những kiến nghị của huyện Bá Thước đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp báo cáo các bộ, ngành có liên quan để có giải pháp thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Thủ tướng: Trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của đất nước
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; làm tốt công tác này là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường, toàn xã hội.
Tin mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO