vùng thiên tai

Ổn định đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng thiên tai
Thực hiện Dự án quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025, đã có nhiều điểm định canh, định cư tập trung được tỉnh Sơn La xây dựng, giúp các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng thiên tai ổn định đời sống, sản xuất.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO