vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Quan tâm đầu tư cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi
Đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được Đảng, Nhà nước và các địa phương xác định là một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, từ nhiều nguồn vốn khác nhau, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục tại các trường học ở vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn của tỉnh Thái Nguyên đã được đầu tư, nâng cấp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO