tỉnh Thái Nguyên

Nà Giàm xây dựng khối đại đoàn kết sau sáp nhập
Được thành lập cuối năm 2021 trên cơ sở nhập 3 xóm (Nà Giàm, Nà Châu, Nà Lẹng), việc giữ gìn mối đoàn kết, thống nhất của xóm Nà Giàm ngay sau khi sáp nhập được cấp ủy xã Nghinh Tường (Võ Nhai, Thái Nguyên) đặt lên hàng đầu. Đảng ủy xã xác định, Chi bộ Nà Giàm cần quan tâm lãnh đạo nhân dân đoàn kết, gắn bó, tạo thành sức mạnh tập thể trong triển khai các phong trào.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO