Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

Xây dựng và nhân rộng mô hình đời sống văn hóa các dân tộc thiểu số
Đó là một trong những nội dung hoạt động của dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025).
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO