S’tiêng

Hát ru của người S’tiêng
Người S’tiêng ở Bình Phước có 2 nhánh tộc chính là S’tiêng Bu Lơ và S’tiêng Bu Dêh (chưa kể S’tiêng Bu Biek, S’tiêng Bu Siếk). Về âm điệu tiếng nói cũng như một số từ vựng trong ngôn ngữ của mỗi nhánh tộc này có nhiều đặc điểm riêng. Ngoài ra, cộng đồng người S’tiêng ở các vùng khác nhau có mối quan hệ với các tộc người cộng cư, như vùng S’tiêng Bu Lơ ở xã Đắk Nhau, (Bù Đăng, Bình Phước) (đầu nguồn sông Đồng Nai) gần người M’nông nên tiếp biến ngôn ngữ, văn hóa M’nông; S’tiêng Bu Dêh (vùng dưới) sống gần người Khmer nên tiếp biến ngôn ngữ, văn hóa Khmer. Chính những đặc điểm riêng về tiếng nói, các cộng đồng, nhánh tộc S’tiêng đã tạo nên tính đa dạng trong dân ca, dân nhạc, dân vũ mà chúng ta dễ dàng nhận thấy trong những điệu hát ru.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO