Đời sống xã hội

Thực hiện hiệu quả chính sách đất đai vùng dân tộc thiểu số

Lê Hùng 19/05/2024 - 16:47

Trong thời gian qua, TP. Cần Thơ đã triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần giúp họ yên tâm phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Nhiều hộ DTTS được hỗ trợ đất ở

TP. Cần Thơ có tổng cộng 9.895 hộ với 38.028 người DTTS, chiếm tỷ lệ 3,04% trên tổng dân số toàn thành phố, trong đó dân tộc Khmer có 6.198 hộ, kế đến là dân tộc Hoa với 3.542 hộ… Thời gian qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc, đặc biệt là chính sách về đất đai luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội TP. Cần Thơ quan tâm thực hiện và xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với đồng bào DTTS.

a3-dtts.jpg
Các chính sách mới về đất đai sẽ giúp đồng bào DTTS trên địa bàn TP. Cần Thơ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống trong thời gian tới

Thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS, TP. Cần Thơ đã và đang huy động các nguồn lực để triển khai các công trình, dự án nhằm bố trí nơi ở ổn định cho đồng bào DTTS, nhất là những hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo. Tính đến đầu năm 2024, TP. Cần Thơ đã xây dựng được 3 khu tái định cư với tổng diện tích 28.000m2 để bố trí nơi ở ổn định cho 253 hộ DTTS ở các địa phương như: Ô Môn, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh; đồng thời thành phố cũng quan tâm hỗ trợ đất sản xuất cho nhiều hộ DTTS, qua đó giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Song song với đó, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất, TP. Cần Thơ tập trung đẩy mạnh việc cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, nhất là người DTTS. Huyện Thới Lai là địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống, với 1.148 hộ, chiếm tỷ lệ 4,43% trên tổng dân số toàn huyện.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị chức năng huyện Thới Lai đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao tỷ lệ cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân. Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Quốc Kỳ - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Thới Lai cho biết: Tính lũy kế đến đầu năm 2024, huyện Thới Lai đã cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích gần 23.771ha đất cần phải cấp. Đối với diện tích đất của các hộ DTTS trên địa bàn huyện, đến thời điểm này hầu hết đã được cấp sổ đỏ theo quy định của pháp luật.

Ông Lâm Sol - ở ấp Ðịnh Mỹ, xã Định Môn, huyện Thới Lai cho biết: "Vừa qua tôi đã đến UBND xã Định Môn làm các thủ tục xin cấp sổ đỏ đối với diện tích gần 2 công đất của gia đình và được cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình. Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã cấp sổ đỏ cho gia đình tôi với diện tích, số thửa, loại đất rất rõ ràng. Có sổ đỏ rồi, từ nay tôi sẽ yên tâm làm ăn, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình".

Nhiều chính sách đất đai mới đối với DTTS

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Văn Phương - Phó Trưởng Ban Dân tộc TP. Cần Thơ cho biết: Trong thời gian qua, TP. Cần Thơ đã thực hiện tốt các chương trình, chính sách về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm,… cho đồng bào DTTS, qua đó giúp cho đời sống vật chất, tinh thần của các hộ DTTS không ngừng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Nếu như năm 2023 trên địa bàn thành phố có 113 hộ DTTS thuộc diện nghèo thì đến đầu năm 2024 đã giảm còn 54 hộ.

"Từ nay đến năm 2025, TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững… để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS. Triển khai nhiều nhiệm vụ cụ thể, trong đó, trước mắt bố trí đất ở cho 61 hộ DTTS thuộc diện nghèo, cận nghèo trên dịa bàn thành phố" - ông Hồ Văn Phương cho biết thêm.

Đề cập đến những chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS theo Luật Đất đai 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua vào đầu năm 2024, theo Ban Dân tộc TP. Cần Thơ, Luật Đất đai mới đã cụ thể hóa nhiều chính sách về đất đai với đồng bào DTTS, trong đó, quy định rõ hơn các chính sách giao đất ở, đất sinh hoạt cộng đồng, đất nông nghiệp đối với cá nhân và cộng đồng DTTS; bổ sung các quy định như cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất, kinh doanh và được miễn, giảm tiền thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức và được miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người DTTS thiếu đất… Với những quy định nêu trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống trong thời gian tới.

Liên quan đến việc tham gia góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai 2024, Sở TN&MT TP. Cần Thơ cho biết, đến thời điểm này, Sở đã nhận được ý kiến của một số cơ quan, đơn vị đề nghị bổ sung quy định cụ thể cơ quan, đơn vị thực hiện việc xác nhận diện tích thu hồi để tính hỗ trợ quy định tại Mục 5 Hỗ trợ, Điểm b Khoản 3 Điều 33 của Dự thảo Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; bổ sung cụm từ “gửi cơ quan TN&MT để thẩm định trước khi” vào quy định tại khoản 1 Điều 84 của Dự thảo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, cụ thể “Căn cứ đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở TN&MT hoặc Phòng TN&MT báo cáo UBND cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất gửi cơ quan TN&MT để thẩm định trước khi trình UBND cùng cấp phê duyệt”…

Về các chính sách đất đai đối với đồng bào DTTS, hiện nay, TP. Cần Thơ đang tập trung rà soát, tổng hợp ý kiến đóng góp từ các cơ quan, đơn vị, địa phương để có những đề xuất bổ sung một số quy định của Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai 2024 đảm bảo sát với tình hình thực tế tại vùng DTTS trên địa bàn thành phố.

Lê Hùng