Kinh tế

Lan tỏa phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

QUANG HUY 15/05/2024 - 10:31

Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” đã trở thành động lực lớn để thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội CCB xã Mỹ Hạnh Trung (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để góp phần xóa khó, giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hội CCB xã Mỹ Hạnh Trung hiện có 5 chi hội với 241 hội viên. Nhận thức được nhiệm vụ hàng đầu của hội là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, Hội CCB xã thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ, hội viên tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với tỷ lệ hội viên tham gia học tập đạt từ 85% - 90%. Qua học tập giúp hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công tác…

images1946111_anh.jpg
Hội viên CCB xã Mỹ Hạnh Trung thực hiện tuyến đường “Nhân dân tự quản”.

Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cán bộ, hội viên đã nhận thức đầy đủ ý nghĩa , tầm quan trọng của cuộc vận động, ra sức tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống, nhiều chi hội từ trung bình vươn lên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện “làm theo”, hằng năm, từng tổ chức hội và cán bộ, hội viên đều viết bảng đăng ký thực hiện với những việc làm cụ thể, như: Hiến 1.617 m2 đất, đóng góp 715 ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng và các tuyến đường giao thông nông thôn, trục vớt lục bình; chuyển dịch cơ cấu kinh tế…

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, dám nghĩ, dám làm, các chi hội đã thực hiện hiệu quả phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nắm bắt chuyển dịch cơ cấu cây trồng, kinh doanh dịch vụ, các giải pháp chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình VAC, VACR… nhiều hội viên đã có thu nhập cao, vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Trong 5 năm qua, Hội có 125 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu các cấp.

Công tác xóa nghèo, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần luôn được Hội quan tâm. Ngoài việc vận động hội viên nêu cao ý chí nghị lực tự vươn lên, Hội CCB xã Mỹ Hạnh Trung còn kết hợp với phát huy truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái giúp đỡ nhau bằng nhiều hình thức như góp vốn xoay vòng, xây dựng các loại quỹ: Đồng đội, Tình nghĩa, Xây dựng nhà đồng đội…

Hiện nay, Hội CCB xã Mỹ Hạnh Trung nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý số vốn trên 5,4 tỷ đồng, hỗ trợ 136 hội viên vay phát triển sản xuất. Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện cho hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, những đồng vốn từ quỹ hội cũng đã góp phần lớn trong công tác giảm nghèo bền vững. Hiện nay, Hội CCB xã không còn hộ hội viên nghèo, cận nghèo, số hộ khá, giàu chiếm 67%.

Bên cạnh đó, các chi hội cũng hướng dẫn 100% hội viên thực hiện các tiêu chí để đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể của xã thường xuyên sâu sát đến từng hộ gia đình nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Hội viên CCB luôn nòng cốt gương mẫu tham gia xây dựng và nâng chất các ấp văn hóa. Hằng năm, gia đình hội viên có từ 98% - 99% được công nhận đạt 3 tiêu chuẩn gia đình văn hóa…

Với phương châm mỗi hội viên CCB là một chiến sĩ trên mặt trận giữ gìn an ninh trật tự, Hội CCB xã Mỹ Hạnh Trung đã chủ động phối hợp với lực lượng Công an địa phương thành lập các tổ tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng và nhân rộng mô hình “Chi hội CCB tự quản về an ninh trật tự ở các khu dân cư”. Ngoài ra, Hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện chương trình giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Với những việc làm thiết thực, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của Hội CCB xã Mỹ Hạnh Trung đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong 5 năm qua, cả 5 chi hội đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng Hội CCB xã 5 năm liền được Hội CCB TX. Cai Lậy công nhận Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

QUANG HUY