Đời sống xã hội

Nâng cao công tác dân vận cho cán bộ cơ sở, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc Mông

Thành Phan 24/04/2024 - 06:06

Ngày 23/4, tại TP Sầm Sơn, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc Mông năm 2024.

Chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đồng bào các DTTS nói chung, nhất là vùng đồng bào dân tộc Mông; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Mông tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

taphuan.jpg
Các đại buổi dự hội nghị tập huấn

Tại chương trình tập huấn, các đại biểu đại diện vùng đồng bào dân tộc Mông của 3 huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa; người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ trong vùng đồng bào dân tộc Mông tỉnh Thanh Hóa sẽ được các báo cáo viên là lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) giới thiệu các chuyên đề: Thực trạng công tác dân vận ở vùng biên giới; kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận của Bộ đội Biên phòng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và biên giới trong tình hình mới; Thực trạng và giải pháp công tác tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS nói chung, vùng đồng bào dân tộc Mông trong tình hình mới.

Đồng thời, củng cố lòng tin của đồng bào các DTTS, nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp, đoàn kết Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện miền núi và các xã vùng đồng bào dân tộc Mông.

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ cơ sở, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc Mông diễn ra trong 2 ngày 23 và 24.

Thành Phan