Kinh tế

Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thu Hằng 18/04/2024 - 09:55

Những năm qua, thành phố (TP) Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, biên giới, hải đảo, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền. Đồng thời, cải thiện rõ rệt và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở vùng đồng bào DTTS.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, BĐBP Quảng Ninh xây dựng mô hình "Vườn cây kiểu mẫu" giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Ảnh: Thu Hằng

Hải Sơn là xã vùng cao, biên giới, vùng đồng bào DTTS, cách trung tâm TP Móng Cái 34km về phía Tây Bắc, có vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng, an ninh; có đường biên giới dài trên 12km tiếp giáp với Trung Quốc. Đơn vị hành chính có 3 thôn với dân số trên 1.500 người, gồm 3 thành phần dân tộc (Kinh, Dao, Sán Chỉ), trong đó, DTTS chiếm 86,8%. Những năm qua, nhờ Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, dành nhiều cơ chế chính sách, nguồn lực và sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương, xã biên giới này đã dần “thay da đổi thịt” bằng những ngôi nhà kiên cố, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, những con đường đất đã được thay bằng đường nhựa, đường bê tông thuận lợi cho ô tô tới tận các điểm đến.

Trấn nhỏ Hải Sơn giờ khang trang, sạch đẹp, các khu vườn, đồi, trang trại, gia trại của bà con ngày càng phát triển, trong đó, nhiều hộ đã trở thành hộ khá, giàu nhờ những đồi keo xanh mướt, vườn trà hoa vàng giá trị cao hay trại lợn, gà quanh năm khách lui tới đặt hàng... Toàn xã không còn hộ nghèo, đồng bào hôm nay yên tâm ổn định cuộc sống, bám đất, bám làng, giữ gìn chủ quyền biên cương của Tổ quốc. Đặc biệt hơn, người dân Hải Sơn hôm nay còn trở thành những đại sứ du lịch, những hộ kinh doanh, những hướng dẫn viên đặc biệt của miền biên giới thiêng liêng, hùng vĩ.

Đồng chí Vũ Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn chia sẻ: "Xã Hải Sơn thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với xây dựng, phát triển bản sắc văn hóa và con người Hải Sơn “Đoàn kết - năng động - sáng tạo - văn minh - thân thiện”, có khát vọng phát triển mạnh mẽ, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần nhân dân theo các tiêu chí “hạnh phúc”, trong đó, thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa vùng đồng bào DTTS. Phát huy hiệu quả việc quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao sau đầu tư; đẩy mạnh các phong trào thể dục, thể thao quần chúng như: Tổ chức thành công Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023; tổ chức thành công Lễ hội hoa sim biên giới năm 2023; tổ chức và duy trì phiên chợ vùng cao Pò Hèn gắn với du lịch tâm linh Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn... Những nỗ lực đó của xã vùng cao biên giới Hải Sơn đã góp phần gắn kết cộng đồng các dân tộc thiểu số, đưa bà con tham gia làm kinh tế du lịch, từ đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Đến nay, toàn địa bàn xã Hải Sơn không còn hộ nghèo, không có hộ cận nghèo phát sinh".

Đồng bào các DTTS tại TP Móng Cái có cuộc sống ngày càng ấm no. Ảnh: Thu Hằng

Nhìn từ kết quả của Hải Sơn và mặt bằng phát triển chung khu vực đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, biển đảo của TP Móng Cái cho thấy: Móng Cái đã thực hiện có hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, lợi thế, tận dụng thành tựu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng, an ninh. Bằng việc ban hành các nghị quyết, kế hoạch giai đoạn, hàng năm, TP Móng Cái thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đạt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP đề ra.

Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, TP đẩy mạnh xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ, đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, quân sự cả trước mắt và lâu dài. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tạo nền tảng xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần; các phòng, ban, đơn vị, các xã, đặc biệt là các xã vùng đồng bào DTTS, miền núi đẩy mạnh bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nâng cao cảnh giác, phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, TP chỉ đạo lực lượng vũ trang thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai,... nhằm xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát, tiêu cực trong quản lý, sử dụng các nguồn vốn; góp phần đảm bảo hiệu quả nguồn lực huy động cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo. Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra các dự án đầu tư xây dựng tại địa bàn vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

TP cũng đã quan tâm đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện các dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với địa bàn vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo. Đến nay, có 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; số hóa 100% thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các xã, vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

Thu Hằng