Đời sống xã hội

Nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

THANH TIẾN 18/04/2024 - 09:18

Những năm qua, Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer. Qua đó, củng cố niềm tin của đồng bào DTTS Khmer đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, giúp bà con yên tâm phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Theo Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá, các cấp, ngành trên toàn thị xã quan tâm chăm đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS Khmer, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) vùng đồng bào DTTS và miền núi (gọi tắt là chương trình). Đến nay, chương trình mang đến kết quả tích cực, thể hiện rõ nét qua sự đổi thay về điện, đường, trường, trạm trong vùng đồng bào DTTS Khmer.

“Chúng tôi đã trình HĐND thị xã ban hành Nghị quyết 20/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025, từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, thực hiện chương trình giai đoạn I (từ năm 2021 - 2025). Đây là cơ sở để địa phương thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình đạt hiệu quả cao” - ông Lâm Văn Bá cho hay.

Thị ủy, UBND TX. Tịnh Biên đặc biệt quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer

Theo đó, giai đoạn 2022 - 2023, UBND TX. Tịnh Biên giải ngân trên 5,86 tỷ đồng triển khai 6 tuyến ống phân phối nước sinh hoạt, giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho 34 hộ đồng bào DTTS Khmer ở các xã đặc biệt khó khăn là Văn Giáo, An Cư. Đặc biệt, đã giải ngân hơn 17,8 tỷ đồng để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS và miền núi, tạo sự bứt phá đời sống của Nhân dân.

Ngoài ra, UBND TX. Tịnh Biên cũng vận dụng nguốn vốn để hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS…

Trong mục tiêu tạo việc làm cho đồng bào DTTS Khmer, UBND TX. Tịnh Biên yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành, địa phương tập trung triển khai những nội dung trong chương trình đạt kết quả tích cực.

Trong quý I/2024, đã thực hiện chính sách tín dụng vay vốn; thông tin, tuyên truyền về thị trường lao động trong, ngoài nước; nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp trong, ngoài thị xã… Kết quả, giải quyết việc làm cho hơn 1.269 lao động, đạt 31,7% kế hoạch năm 2024. Ngoài ra, có 4 người tham gia xuất khẩu lao động, đạt 14% kế hoạch đề ra.

Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TX. Tịnh Biên Nguyễn Thị Huệ cho biết: “Năm 2024, chúng tôi sẽ phối hợp các địa phương có đông đồng bào DTTS Khmer triển khai các lớp dạy nghề, nhằm giúp cho bà con có thêm điều kiện tiếp cận việc làm, tăng thu nhập gia đình. Đặc biệt quan tâm đến tiểu dự án về phát triển giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi, tạo nền tảng vững chắc để đồng bào DTTS Khmer vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Năm 2024, TX. Tịnh Biên được phân bổ nguồn vốn trên 10,2 tỷ đồng để thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình. Cụ thể, sẽ phân bổ hơn 7,29 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong đó, sẽ thực hiện nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng hệ thống thoát nước tại ấp Chơn Cô, Vĩnh Thượng của xã An Cư; cải tạo và xây mới các trường học trên địa bàn xã An Cư, Văn Giáo. Đồng thời, vận dụng nguồn vốn từ chương trình để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở cho 67 hộ đồng bào DTTS Khmer, với nguồn kinh phí khoảng 2,93 tỷ đồng.

Dù đã quan tâm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình, nhưng UBND TX. Tịnh Biên vẫn gặp những khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện. Cụ thể, việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, dẫn đến kết quả đạt được chưa như mong đợi. Định mức hỗ trợ nhà ở còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu xây dựng nhà cho hộ nghèo hiện nay.

Thời gian tới, UBND TX. Tịnh Biên sẽ tăng cường hiệu quả thực hiện chương trình, trên cơ sở rà soát chặt chẽ các văn bản, quy định có liên quan. Đặc biệt, các phòng, ban chuyên môn và địa phương tập trung tham mưu UBND thị xã triển khai có hiệu quả các dự án, tiểu dự án liên quan đến hỗ trợ chuyển đổi nghề; phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi; duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn đặc biệt khó khăn… nhằm đảm bảo hiệu quả bền vững của chương trình.

“Chúng tôi nỗ lực nâng cao hiệu quả chương trình, xem đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng thị xã ngày càng phát triển. Năm 2024, chúng tôi hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục trong vùng đồng bào DTTS, với quyết tâm không để con em DTTS Khmer phải bỏ học vì nghèo. Cùng với đó, tăng cường chăm lo nhà ở, giúp bà con an cư lạc nghiệp, tích cực lao động sản xuất đóng góp vào sự phát triển của thị xã trong thời gian tới” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Lâm Văn Bá xác định.

THANH TIẾN