Tiêu điểm

Ban Tuyên giáo Trung ương gặp mặt cơ quan báo chí - xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Đào An 16/04/2024 - 07:35

Chiều 15/4, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự, chỉ đạo và chủ trì cuộc gặp mặt.

Tại cuộc gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ đã thông tin, tuyên truyền, lan tỏa sâu sắc, nổi bật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương. Đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm báo, làm xuất bản trong khu vực đã sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng, bám sát hơi thở cuộc sống gắn với văn hóa bản địa; thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa ý Đảng, lòng dân, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí, xuất bản, các hội văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật trong công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Các đơn vị tích cực triển khai các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ; đặc biệt chú trọng việc thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của mỗi địa phương, vùng miền, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”; tích cực, chủ động, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và dân tộc, trước mắt là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các cấp ủy và chính quyền địa phương cần nhận thức sâu sắc hơn và hành động quyết liệt, cụ thể hơn để đầu tư cho báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học, nghệ thuật; quan tâm đến công tác quy hoạch, phát triển báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật của khu vực gắn với gìn giữ và phát huy văn hóa bản địa.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chỉ đạo buổi gặp. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Tại cuộc gặp mặt, nhiều phát biểu, tham luận của các đơn vị, địa phương đã làm rõ thêm những kết quả nổi bật trong hoạt động báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ; việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021. Lãnh đạo một số cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật tham luận đóng góp ý kiến xây dựng, phát triển lĩnh vực báo chí, xuất bản,văn học nghệ thuật đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, các cơ quan thông tấn, báo chí, in, xuất bản trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ, bám sát các sự kiện nổi bật; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích; coi trọng đổi mới, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng trên tất cả các ấn phẩm báo chí Quân đội...

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng bức tranh Bác Hồ cho Quân khu 2. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Trong khuôn khổ cuộc gặp mặt, sáng 15/4, các đại biểu tham dự Lễ dâng hương các vua Hùng tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Đào An