Tiêu điểm

Làm sâu sắc hơn về tầm nhìn chiến lược trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đỗ Trung 12/04/2024 - 21:10

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” được tổ chức sáng 11-4 tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức.

Các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng lãnh Bộ Quốc phòng, tỉnh Điện Biên và các đồng chí cựu lão thành cách mạng, cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử cùng tham dự.

12-4-1-dien-bien.png
Các đồng chí chủ tọa hội thảo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Lương Cường khẳng định, trải qua 56 ngày đêm anh dũng chiến đấu, quân và dân ta đã tiêu diệt hoàn toàn Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thực hiện thành công lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trận này rất quan trọng. Phải đánh cho thắng”. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã đánh tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

12-4-2-db.png
Đại tướng Lương Cường phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng, với độ lùi thời gian, chúng ta có điều kiện để nhận thức đầy đủ, chính xác hơn tầm vóc, ý nghĩa và sức lan tỏa của sự kiện lịch sử Điện Biên Phủ và có quyền khẳng định: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh và để lại những bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam.

12-4-3-db.png
Các đồng chí đại biểu dự hội thảo. Ảnh: VIẾT CHUNG

Hội thảo tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch của Bộ Chính trị, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ chỉ huy chiến dịch.

Hội thảo cũng tập trung phân tích, làm rõ những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ chiến thắng Điện Biên Phủ để vận dụng phù hợp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nội dung hội thảo

Tiếp tục phân tích làm rõ bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước; âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ trong Đông Xuân 1953-1954; sự hình thành tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ - nỗ lực chiến tranh cao nhất của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam; khả năng ứng phó của thực dân Pháp trước đòn tiến công chiến lược của ta. Làm sâu sắc hơn về tầm nhìn chiến lược, chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng - Tổng Tư lệnh trong lãnh đạo toàn dân, toàn quân kháng chiến chống thực dân Pháp... Làm rõ vị trí, vai trò sự phối hợp giữa các chiến trường trên cả nước với Điện Biên Phủ, của các lực lượng vũ trang và nhân dân Tây Bắc nói riêng, nhân dân cả nước nói chung; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Phân tích làm rõ vai trò của nhân tố chính trị tinh thần, ý chí quyết chiến quyết thắng, biết đánh và biết thắng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Tiếp tục khẳng định và nêu bật tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ; đúc rút những kinh nghiệm và bài học lịch sử có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc; phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đỗ Trung