Đời sống

Xây dựng nông thôn mới: Chủ động ở xã vùng khó

TÂN AN 08/04/2024 - 19:49

Năm 2024, xã Chí Minh, huyện Tràng Định là 1 trong 11 xã điểm của tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ năm 2023, xã Chí Minh đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để từng bước thực hiện các tiêu chí.

Chí Minh là xã đặc biệt khó khăn của huyện Tràng Định. Đời sống của người dân chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông lâm nghiệp, xuất phát điểm trong xây dựng NTM khá thấp. Ông Mã Văn Hơn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023, qua rà soát xã mới đạt 5/19 tiêu chí (trong số các tiêu chí chưa đạt có nhiều tiêu chí cần sự chung sức của người dân như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường…). Số tiêu chí chưa đạt của xã còn nhiều, nếu dồn hết vào năm 2024 (được chọn chỉ đạo điểm) mới thực hiện sẽ rất khó. Chính vì vậy ngay trong năm 2023, xã Chí Minh đã chủ động triển khai các giải pháp, trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền, vận động huy động sự chung tay, góp sức của người dân cùng thực hiện các tiêu chí.

450472_mceu_81919667711712492251698_19173007.jpg
Tuyến đường giao thông nông thôn vừa được triển khai xây dựng trên địa bàn xã Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân.

Cụ thể năm 2023, Đảng ủy, UBND xã cùng các cơ quan liên quan đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép về xây dựng NTM được 28 cuộc tại 6 thôn với tổng số 2.560 lượt người nghe; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc giao ban hằng tháng, quý từ xã đến thôn, các buổi họp dân, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh của xã. Đối với từng dự án cụ thể, trực tiếp lãnh đạo xã xuống từng hộ dân để tuyên truyền, vận động… Thông qua tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí.

Bà Nguyễn Thị Hậu, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Pác Bó, xã Chí Minh cho biết: Thôn Pác Bó có 65 hộ dân với các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng nhau sinh sống. Năm 2023, sau khi được tuyên truyền, vận động về việc triển khai xây dựng các tiêu chí NTM, người dân trên địa bàn thôn đã hiến hơn 800 m2 đất, đóng góp hơn 2 triệu đồng/hộ, 334 công lao động để xây dựng nhà văn hóa thôn và tuyến đường nội đồng dài 350 m. Qua đó, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân, vừa góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí NTM.

Tương tự người dân thôn thôn Pác Bó, người dân thôn Lũng Phầy-Khuổi Nà, xã Chí Minh cũng tích cực chung sức thực hiện các tiêu chí NTM. Bà Hoàng Thị Quý, thôn Lũng Phầy-Khuổi Nà cho biết: Năm 2023, khi Nhà nước có chủ trương làm đường giao thông qua phần diện tích đất của gia đình, sau khi được cán bộ xã, thôn tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc làm đường, từ đó gia đình tự nguyện hiến khoảng 2.700 m2 đất đồi, đất ruộng để làm đường. Từ diện tích đất hiến của gia đình tôi cùng một số hộ dân khác, con đường nhanh chóng được triển khai xây dựng tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong thôn.

Cùng với người dân 2 thôn kể trên, từ đầu năm 2023 đến nay, người dân trên địa bàn xã Chí Minh đã hiến gần 200.000 m2 đất; 2.500 công lao động, hơn 200 triệu đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa…

Bên cạnh sự chung sức của người dân, để hỗ trợ xã Chí Minh thực hiện các tiêu chí NTM, từ năm 2023 đến nay, UBND huyện Tràng Định đã lồng ghép, cân đối nguồn lực để hỗ trợ xã xây dựng 7 công trình cơ sở hạ tầng với tổng mức đầu tư hơn 36,5 tỷ đồng. Đến nay, đã có 2 công trình đường giao thông cơ bản hoàn thành, các công trình còn lại dự kiến khởi công sớm nhất trong tháng 4/2024. Để đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình, UBND xã Chí Minh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiến đất hoặc đồng ý phương án giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch.

Với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền xã và sự chung sức của người dân, đến nay, xã Chí Minh đã đạt thêm 4 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí đã đạt của xã lên 9/19 tiêu chí. Đồng thời, các tiêu chí còn lại cũng đạt thêm 10-30% khối lượng so với thời điểm đầu năm 2023. Qua đó tạo động lực, tiền đề quan trọng để xã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM năm 2024 theo đúng kế hoạch đề ra.

Từ đầu năm 2023 đến nay, người dân trên địa bàn xã Chí Minh đã hiến gần 200.000 m2 đất; 2.500 công lao động, hơn 200 triệu đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí giao thông, thủy lợi, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa…

TÂN AN