Văn hóa

Bảo tồn di sản văn hóa S’tiêng, M’nông, Khmer

Ngọc Bích - Quốc Việt 05/04/2024 - 20:00

Ngày 4/4, Ban Dân tộc và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tổ chức cuộc họp để thông qua báo cáo về việc giám sát và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số S’tiêng, M’nông và Khmer trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay toàn tỉnh đã tiến hành rà soát, lập hồ sơ đối với 144 lễ hội truyền thống và di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào S’tiêng, M’nông, Khmer để bảo tồn, phát huy giá trị.

398-202404051446061.jpg
Trưởng Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) Điểu Điều chủ trì cuộc họp

Giai đoạn 2021-2023, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số S’tiêng, M’nông, Khmer trên địa bàn tỉnh Bình Phước đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều loại hình văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong đời sống cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước ngày càng phong phú, đa dạng, nhiều bản sắc.

398-202404051446062.jpg
Phó Trưởng ban Dân tộc (HĐND tỉnh) Nguyễn Văn Sơn thông qua báo cáo giám sát

Tại cuộc họp, các thành viên đoàn giám sát đã đóng góp ý kiến liên quan đến việc ưu tiên bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và công việc này cần thực hiện theo từng năm, từng chương trình, dự án phù hợp với điều kiện thực tế mỗi đơn vị, địa phương…

398-202404051446063.jpg
Các thành viên dự họp đóng góp ý kiến
398-202404051446064.jpg
Các thành viên dự họp đóng góp ý kiến
398-202404051446065.jpg
Các thành viên dự họp đóng góp ý kiến

Kết luận cuộc họp, Trưởng Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) Điểu Điều thống nhất với các ý kiến góp ý của thành viên và cho rằng đây là những ý kiến xác đáng để điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện báo cáo giám sát.

Ngọc Bích - Quốc Việt