Văn hóa

Độc đáo Lễ hội cầu mùa

Quốc Tuấn - Nguyễn Thư 05/04/2024 - 08:18

Lễ hội cầu mùa là tín ngưỡng thờ cúng nông nghiệp của đồng bào dân tộc Thái ở huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La.

4-4-cau-mua.png
Thi xén và đắp bờ ruộng

Lễ vật trong mâm cúng cầu mùa được người dân trong bản sắm sửa, gồm gạo, lúa, ngô, rượu, vải, lợn, gà và một số sản vật của xã dâng lên cúng trời, đất, phù hộ một năm mưa thuận, gió hòa, sản xuất nông nghiệp phát triển. Nghi thức diễn ra trang nghiêm, thành kính với những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái.

Ngay sau phần lễ, bà con tham gia phần hội với các môn thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, như thi xén bờ, đắp bờ ruộng; thi cấy lúa; gói bánh chưng; đồng diễn, múa xòe Thái cổ, ném còn, múa sạp, leo cột…

Lễ hội cầu mùa được tổ chức mỗi dịp xuân về, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong những ngày đầu năm mới, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái đến các thế hệ mai sau.

4-4-2-cau-mua.png
Nghi thức cúng Lễ hội cầu mùa được sân khấu hóa.
4-4-3-cau-mua.png
Thi cấy lúa.
4-4-4-cau-mua.png
Thi leo cột.
4-4-5caauf-mua.png
Màn múa xòe Thái cổ.

Quốc Tuấn - Nguyễn Thư