Tiêu điểm

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nghe báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719 của UBDT

Hoàng Quý 14/03/2024 - 11:23

Chiều 13/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719 của Ủy ban Dân tộc (UBDT). Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Y Thông, Nông Thị Hà cùng lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.

Theo báo cáo tại cuộc họp, để nắm bắt thông tin nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Lãnh đạo Ủy ban đã đưa nội dung về công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG vào các chương trình họp giao ban và các cuộc họp chuyên đề của UBDT; qua đó, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Lãnh đạo Ủy ban trên tinh thần tập trung, dân chủ, rõ ràng, minh bạch và hiệu quả trong thực hiện Chương trình.

Trong năm 2022 và 2023, Vụ Kế hoạch - Tài chính (UBDT) đã có 19 báo cáo chuyên đề về Chương trình MTQG để đánh giá tiến độ thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đề xuất phương hướng giải quyết và đánh giá, sơ kết việc thực hiện Chương trình trong từng năm.

1-1.jpg
Quang cảnh cuộc họp

Các cuộc thanh tra, kiểm toán, giám sát của các Đoàn (Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Bộ Tài chính) cũng đã chỉ ra một số bất cập trong quá trình thực hiện. Trên cơ sở đó, UBDT đã tiếp thu để triển khai trong các năm tiếp theo.

Đồng thời, để giám sát việc thực hiện các Dự án, Tiểu dự án của Chương trình, Lãnh đạo Ủy ban cũng đã chỉ đạo tổ chức thực hiện các cuộc thanh tra nội bộ; thanh tra việc thực hiện Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 5 và Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10.

Trên cơ sở Quyết định giao nhiệm vụ, dự toán, các vụ, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Tuy nhiên nguồn kinh phí trong các năm lớn, nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện nên tỉ lệ giải ngân các năm còn thấp.

Trong giai đoạn 2022 - 2023, các hoạt động chủ yếu của UBDT thực hiện bao gồm: Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS; tuyên truyền về Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; tuyên truyền, truyền thông vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn liên quan đến các chính sách tại một số địa phương; tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc…

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ đồng tình cao với báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG 1719 của UBDT. Các đại biểu đã phát biểu, làm rõ hơn nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề: tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt thể chế; xem xét, điều chỉnh một số nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng vụ, đơn vị…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh cho rằng thời gian qua, các vụ, đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn chưa đạt được yêu cầu đặt ra. Bộ trưởng Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị rút kinh nghiệm, rà soát thật kĩ, tìm ra giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại.

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 phối hợp với các vụ, đơn vị tập trung vào vấn đề tháo gỡ các khó khăn về thể chế trong thực hiện Chương trình. Trong đó tập trung vào việc tham mưu triển khai Chương trình sau khi Quốc hội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư; tham mưu điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh lưu ý các điều chỉnh phải phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính ban hành quy chế kiểm toán nội bộ; đồng thời rà lại toàn bộ trình tự thủ tục xây dựng kế hoạch, trình duyệt, trình ký, thẩm tra dự án, các bước chuẩn bị đầu tư, đầu thầu, thanh quyết toán… liên quan đến Chương trình MTQG hướng dẫn các vụ, đơn vị thực hiện.

Đề nghị các vụ, đơn vị rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết. Đối với những nhiệm vụ khả thi phải xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết trong tháng 3 có tiến độ, thời gian, phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng; đối với những nhiệm vụ không khả thi phải báo cáo Lãnh đạo Ủy ban để có điều chỉnh kịp thời.

Hoàng Quý