Văn hóa

Sức mạnh cộng đồng trong việc làm nhà rông

Quang Vinh - Thái Lâm 11/03/2024 - 18:07

Nhà rông được coi là biểu tượng, linh hồn của vùng đất Tây Nguyên. Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, người Ba Na ở làng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã đồng lòng sửa sang lại nhà rông để có nơi sinh hoạt cộng đồng, gắn kết mọi người với nhau.

11-3-1-nha-rong-kom-tum.png
Làng Kon Jơ Dri,xã Đăk Rơ Wa, TP.Kon Tum (Kon Tum) nhìn từ trên cao.
11-3-2-nha-rong-kon-tum.png
Già làng A Ngưih chỉ đạo từ xa để công việc những người thợ bên trên nhịp nhàng, thẩm mỹ.
11-3-3-nha-rong-kon-tum.png
Người bên dưới tích cực chuẩn bị vật liệu, sẵn sàng cho người bên trên.
11-3-4-nha-rong-kon-tum.png
Mỗi người một việc, ai cũng có ý thức trong việc hoàn thành.
11-3-5-nha-rong-kon-tum.png
Nhóm người ngồi chờ, quan sát sẵn sàng thay thế nhóm trên cao.
11-3-6-nha-rong-kon-tum.png
Nhóm người cần mẫn cột kết cấu khung sườn trên cao.
11-3-7-nha-rong-kon-tum.png
Mặt trời đã trên đỉnh đầu nhưng dân làng vẫn tích cực, cần mẫn với mỗi công việc được đảm nhận.
11-3-8-nha-rong-kon-tum.png
Dưới sân, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ tập trung nấu cơm đảm bảo cho người tham gia đủ khẩu phần bữa ăn.
11-3-9-nha-rong-kon-tum.jpg
Những nụ cười rạng rỡ của bà con được góp của góp công.
11-3-10-nha-rong-kon-tum.png
Mặc dù bữa cơm trưa đơn giản nhưng ai nấy đều vui vẻ.
11-3-11-nha-rong-kon-tum.png
Một buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần của bà con nhân dân thôn Kon Jơ Ri.

Quang Vinh - Thái Lâm