Hỏi đáp pháp luật

Nhân rộng mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế, hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người

PV 10/03/2024 - 11:37

Bạn đọc Dự Văn Quốc ở xã Nàng Đôn, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, việc hỗ trợ thí điểm và nhân rộng mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế, hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người được thực hiện theo quy định nào?

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi được quy định tại Khoản 4, Điều 37 Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15-8-2023 của Bộ Tài chính quy định việc sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp từ Ngân sách nhà nước trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

hoi-lien-hiep-phu-nu-xa-kim-noi-tuyen-truyen-cho-hoi-vien-nang-cao-nhan-thuc-tranh-bi-tro-thanh-nan-nhan-cua-toi-pham-mua-ban-nguoi-9454.jpg
Ảnh minh họa.

Thí điểm và nhân rộng mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế, hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán người: Nội dung, hình thức, quy trình triển khai thực hiện mô hình theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Mức hỗ trợ theo thực tế phát sinh, tối đa 30 triệu đồng/mô hình.

PV