Đời sống xã hội

Bảo Lâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc

Tiến Dũng 07/03/2024 - 09:44

Huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tạo “đòn bẩy” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đức Hạnh là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Thông qua thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ chính sách dân tộc, Đức Hạnh đang có những khởi sắc, hộ nghèo giảm bình quân hơn 5%/năm; hơn 95% hộ DTTS được sử dụng điện lưới quốc gia, thu nhập bình quân đạt hơn 12,5 triệu đồng/người/năm, duy trì phổ cập giáo dục ở cả 3 cấp học… Ông Hà Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đức Hạnh cho biết: So với đầu nhiệm kỳ, từ hỗ trợ của các chính sách dân tộc, cuộc sống của người dân đang dần đổi thay từng ngày, cơ bản giảm hộ nghèo, hộ khá giả tăng.

Anh Chu Văn Thắng, xóm Cà Mèn, xã Đức Hạnh chia sẻ: Trước đây gia đình tôi rất khó khăn, lo ăn từng bữa. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước thông qua các chính sách dân tộc như hỗ trợ cây, con giống và hướng dẫn khoa học kỹ thuật, đến nay, gia đình tôi thu nhập ổn định từ 60 - 70 triệu đồng/năm nhờ 3 ha cây sở và phát triển chăn nuôi, cuộc sống đã tốt hơn nhiều, các con được đến trường.

Nhờ lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chính sách dân tộc mà bộ mặt xã Yên Thổ thay đổi toàn diện. Những con đường liên xóm lầy lội mỗi khi mùa mưa dần được bê tông hóa. 80% hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố, 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế... Các công trình điện, nước, trường, lớp học, trạm y tế... được đầu tư, cải tạo, nâng cấp dần nâng cao, chất lượng cuộc sống cho đồng bào DTTS. Anh Dương Văn Vinh, xóm Nà Sài, xã Yên Thổ vui vẻ nói: Trước đây, đường vào xóm chỉ là đường đất, đi lại khó khăn, mỗi khi trời mưa không thể đi lại được. Nay con đường được Đảng, Nhà nước đầu tư, nâng cấp cứng hóa và mở rộng giúp bà con đi lại, giao thương hàng hóa thuận tiện, bà con rất phấn khởi.

398-202403070741021.jpg
Mô hình trồng cây sở ép lấy dầu đem lại thu nhập ổn định cho người dân xóm Cà Mèn, xã Đức Hạnh (Bảo Lâm).

Bảo Lâm là địa phương còn nhiều khó khăn của tỉnh với 99% dân số là đồng bào DTTS, hộ nghèo chiếm 49,08%. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội như các chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, ưu tiên hỗ trợ đồng bào DTTS thụ hưởng. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 125 xóm có đường ô tô, đạt 82%; 100% xã có điện lưới quốc gia. Toàn huyện có 9 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ I, 7 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 147/153 xóm có nhà văn hóa, 102 xóm được lắp thiết bị thu truyền thanh…

Huyện chú trọng triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các hộ đồng bào DTTS để phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Năm 2023, huyện hỗ trợ hơn 10,6 tỷ đồng cho 13 xã, thị trấn thực hiện mục tiêu đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Tùy vào phong tục, tập quán, điều kiện của từng vùng, huyện xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, nâng cao thu nhập của người dân bằng việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi mới và tập huấn, trang bị thêm nhiều kiến thức mới trong sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả trồng trọt, chăn nuôi. Tư duy, tập quán canh tác, sản xuất manh mún, lạc hậu lâu nay được thay đổi, nhờ đó hộ nghèo của huyện bình quân giảm hơn 5%/năm.

Theo ông Đoàn Trọng Hùng, Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong vùng đồng bào DTTS, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chính sách xã hội bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng. Đẩy mạnh huy động, đa dạng hóa các nguồn lực xã hội nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách xã hội, các dịch vụ xã hội cơ bản tối thiểu cho người dân. Tăng cường khả năng tiếp cận của các đối tượng chính sách về hệ thống dịch vụ xã hội với hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế và đồng bào DTTS.

Tiến Dũng