Đời sống xã hội

Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo

Trúc Linh 07/03/2024 - 06:00

Chiều 5/3, tại Hà Nội, thực hiện quy chế phối hợp và chương trình công tác, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có buổi gặp mặt, trao đổi thông tin, đánh giá kết quả phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng BĐBP tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2023.
Dự hội nghị có đồng chí Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo 10 huyện, thị, thành phố biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh.

398-202403062131421.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện quy chế phối hợp đã ký kết, trong những năm qua, công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã có sự phát triển toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng BĐBP tỉnh, có nhiều chủ trương, giải pháp đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, góp phần xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh vững mạnh.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chủ động phối hợp, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo BĐBP tỉnh và các cấp, ngành của địa phương tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng ở khu vực biên giới vùng biển đảo. Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án về công tác QP-AN, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới vùng biển, đảo; đặc biệt Quảng Ninh là địa phương duy nhất ban hành Nghị quyết chuyên đề (Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 3/3/2024) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, giai đoạn 2024-2030”.

Trên cơ sở thông tin, trao đổi tình hình, thống nhất chủ trương, biện pháp, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận toàn dân vững mạnh. Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quan tâm lãnh đạo xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, cơ cấu cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy, HĐND các cấp. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên thực hiện việc giới thiệu cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện biên giới; là đơn vị đầu tiên sáng kiến phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn tỉnh, nhất là khu vực biên giới, vùng biển đảo.

Bên cạnh đó, hai cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia về đấu tranh phòng chống tội phạm biên giới, vùng biển; phối hợp chỉ đạo hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân đảm bảo chủ động, đổi mới, sáng tạo đa dạng hóa các hình thức.

398-202403062131422.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình kết quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP với Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2021-2023. Đồng chí khẳng định: Nội dung công tác phối hợp trong giai đoạn vừa qua rất hiệu quả, phù hợp với thực tiễn khách quan, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào xây dựng tuyến biên giới Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Đồng chí nhấn mạnh, giai đoạn 2021-2023 là giai đoạn tỉnh Quảng Ninh phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết, thống nhất đưa công cuộc đổi mới phát triển đi vào thực chất, với nhiều quyết sách đúng đắn, khoa học. Trong đó có việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế; nâng cao quy mô dân số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng và phát triển văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền. Đây cũng là giai đoạn tỉnh Quảng Ninh đã có những quyết sách cụ thể hóa nội dung phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Ninh; cụ thể hóa Nghị quyết 16, Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị vào tỉnh Quảng Ninh và thu được nhiều kết quả tích cực.

Rõ nét nhất là Quảng Ninh đã giữ vững 9 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số; tạo đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2023 đạt 3,1 tỷ USD, đồng thời, Quảng Ninh hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển văn hóa, xã hội của cả nhiệm kỳ. Trên biên giới của tỉnh, các địa phương có nhiều đổi thay về tư duy, cách làm trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với quản lý, bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo; xây dựng biên giới giàu mạnh và người dân ngày càng có cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc. Đến nay, huyện Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới khó khăn nhất đã về đích nông thôn mới (NTM), toàn huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia. Huyện Đầm Hà và huyện Tiên Yên cũng là 2 địa phương đầu tiên của cả nước đạt chuẩn NTM nâng cao theo tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Những kết quả trên đã khẳng định tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện tốt nhiệm vụ gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đặc biệt là quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, xây dựng khu vực biên giới Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh, văn minh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Nhất trí cao với các nội dung trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Biên phòng và Tỉnh ủy Quảng Ninh. Trong đó, tập trung phối hợp tổ chức quán triệt sâu sắc tư duy, chiến lược mới bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa và vận dụng linh hoạt sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, biên phòng, các nghị quyết, kế hoạch của tỉnh, địa phương, trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển văn hóa, con người, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo của Quảng Ninh, trọng tâm là Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về “Phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “đảm bảo vững chắc QP-AN giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025”; chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình quy hoạch đề án của tỉnh, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, cụ thể hóa khi thực hiện thực chất có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, giai đoạn 2024-2030”.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp đảm bảo cơ sở vật chất, trang bị mọi điều kiện tốt nhất cho các đơn vị biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh, tuyệt đối không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bị động trong mọi hoàn cảnh; phối hợp xây dựng biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển. Cùng với đó, tích cực phối hợp tham gia hiệu quả xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nâng cao dân trí, cải thiện đời sống dân sinh ở các xã, phường biên giới, hải đảo. Tăng cường tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

398-202403062131423.jpg
Tỉnh ủy Quảng Ninh trao tặng quà lưu niệm cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Biên phòng.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP. Từ đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới, vùng biển, đảo.

Đồng chí bày tỏ, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP mong muốn tiếp tục đón nhận sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của Tỉnh ủy Quảng Ninh trong lãnh đạo công tác biên phòng và xây dựng BĐBP tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, tiếp tục duy trì chế độ thông tin trao đổi tình hình, phối hợp tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chủ trương, đối sách, giải pháp xây dựng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành; phối hợp chỉ đạo Đảng ủy BĐBP tỉnh duy trì thực hiện quy chế phối hợp cùng các huyện ủy, thị, thành ủy biên giới, phát huy hiệu quả các chương trình, phong trào, cuộc vận động phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thế trận toàn dân vững chắc; tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP tỉnh, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Trúc Linh