Tiêu điểm

Duy trì sĩ số học sinh vùng dân tộc thiểu số và miền núi sau Tết Nguyên đán

Khánh Vy 28/02/2024 - 20:23

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng học sinh bỏ học, bảo đảm duy trì sĩ số, ổn định dạy học.

Sau dịp Tết Nguyên Đán, ở một số địa phương, đặc biệt là các cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đã có hiện tượng học sinh bỏ học, nghỉ học.

Vì vậy, ngày 26/2/2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 761/BGDĐT-GDDT gửi 46 sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn và duy trì sĩ số học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 404/BGDĐT-GDDT ngày 24/1/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

img_6044.jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: Thanh Hải

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh và phụ huynh về phòng, chống các hủ tục lạc hậu, đặc biệt là nạn tảo hôn dẫn đến tình trạng học sinh bỏ học;

Chú trọng lồng ghép nội dung giáo dục về hậu quả của nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong chương trình và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Các sở Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục tập trung tổ chức dạy học nghiêm túc, quản lý học sinh chặt chẽ và giữ mối liên hệ thường xuyên với gia đình, địa phương để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm tình trạng học sinh bỏ học, bảo đảm duy trì sĩ số, ổn định dạy học.

Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể và các cơ quan chức năng để triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền được học tập của học sinh trong độ tuổi đến trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nêu trên. Nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Vụ Giáo dục Dân tộc để được hướng dẫn kịp thời.

Khánh Vy