Đời sống xã hội

Chú trọng đào tạo nghề cho hội viên, nông dân

Yến Vy 24/01/2024 - 11:13

Với vai trò gắn kết, phát huy sức mạnh của người nông dân, các cấp Hội Nông dân (HND) tỉnh Quảng Ninh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên.

398-202401241049471.png
Cán bộ HND huyện Đầm Hà đồng hành cùng hội viên, nông dân trong phát triển sản xuất.

Nâng cao chất lượng các hoạt động dạy nghề cho hội viên, nông dân được HND TP. Móng Cái, (Quảng Ninh) xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác hội và phong trào nông dân. Trong năm 2024, công tác đào tạo nghề tiếp tục được HND thành phố quan tâm triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy nhu cầu học nghề của hội viên làm tiêu chí để mở các lớp đào tạo. Theo đó, HND thành phố sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố lựa chọn những ngành nghề được xác định là thế mạnh của địa phương, phù hợp với trình độ và điều kiện của người nông dân để mở các lớp đào tạo nghề như: Lái tàu, nấu ăn, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...

Còn đối với huyện Bình Liêu, (Quảng Ninh) là địa phương với đặc thù có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập cho hội viên, nông dân thông qua công tác đào tạo nghề cũng được HND huyện chú trọng. Theo đó, ngoài việc sẽ phối hợp với các đơn vị, phòng, ban của huyện để mở các lớp đào tạo nghề theo hướng cầm tay, chỉ việc, HND huyện cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nhằm làm thay đổi nhận thức của hội viên, nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để phát huy hiệu quả công tác đào tạo nghề.

398-202401241049472.png
Nông dân TX Quảng Yên xuống đồng gieo cấy vụ chiêm xuân.

Xác định công tác đào tạo nghề là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng NTM và giảm nghèo, thời gian qua HND tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức người dân trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp. Để công tác đào tạo nghề đạt kết quả cao, HND các cấp đặc biệt chú trọng công tác điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn. Từ đó phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp dạy nghề cho hội viên nông dân tại cơ sở.

Trong năm 2023, HND tỉnh đã tổ chức 38 hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho trên 3.460 hội viên, nông dân về các nội dung: Chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; tạo tài khoản, viết bài, quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội; phổ biến kiến thức, quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực phẩm chất lượng, an toàn theo chuỗi; chia sẻ kinh nghiệm nông dân dạy nông dân; tập huấn chuyên sâu liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị...

398-202401241049473.png
HND tỉnh tập huấn trồng na cho hội viên, nông dân. Ảnh HND cung cấp.

Với vai trò đồng hành cùng hội viên, nông dân phát triển kinh tế, trong năm 2024 các cấp HND phấn đấu phối hợp dạy nghề cho 900 hội viên và lao động nông thôn. Theo lãnh đạo HND tỉnh, các cấp HND trong tỉnh sẽ tích cực vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tích cực học nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp; tăng cường liên kết trong sản xuất, tham gia vào các HTX, tổ hợp tác...

Cùng với đó là tăng cường các giải pháp hỗ trợ tạo việc làm cho nông dân sau đào tạo; phát huy hiệu quả mô hình “Nông dân dạy nông dân”; tổ chức gặp mặt, hội nghị để các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đề đạt nguyện vọng, hiến kế, trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế, hướng dẫn kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ khoa học.

Yến Vy